כניסה

האתר נמצא במצב קריאה בלבד​​​​​
לדף הבית
קו ישיר :


"הקו החם" מאפשר לכם למסור מידע, ישירות למחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך, כל אימת שאתם נתקלים בחשדות לעבירות על דיני ניירות ערך או בחשדות אחרים לפעילות לא חוקית או לא תקינה בשוק ההון או הקשורה לפעילות בו.

באפשרותכם לסייע לנו במילוי תפקידינו לשמירת תקינות המסחר והפעילות בשוק ההון והגינותם; אם ידוע לכם על עבירות המתבצעות בשוק ההון, נודה על קבלת כל מידע הנוגע להן או למבצעיהן - בתחום המסחר בבורסה - כדוגמת שימוש במידע פנים, השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך ("הרצת מניות"); בתחום הגילוי והדיווח של תאגידים ציבוריים - כדוגמת פרטים מטעים בדוחות ובתשקיף; בתחום הסדרת העיסוק בייעוץ, שיווק וניהול תיקים - כדוגמת מתן ייעוץ או ניהול תיקים ללא רישיון; בתחום הגילוי והדיווח של קרנות הנאמנות; בתחום זירות הסוחר וכיו"ב.

ככל שנקבל פרטים מלאים יותר על האירוע או החשד - יקל עלינו לטפל בפנייה. אם קיימים ברשותך מסמכים / צילומים המבססים את טיעוניך, ניתן לצרפם לפנייה זו.

אינכם חייבים למסור פרטים מזהים, אולם פרטים להתקשרות חוזרת חשובים לנו, כיון שיתכנו מקרים בהם נבקש לקבל הבהרות או פרטים נוספים מעבר לחומר שהעברתם אלינו לשם מיצוי הבדיקה או החקירה.

אנו מתחייבים לעשות כל שביכולתנו על מנת לשמור על חשאיות מלאה בכל הקשור לפנייתכם ופרטיכם.

הקו הישיר מאפשר לכם, בעלי הרישיון, למסור מידע ישירות ליחידה לפיקוח על בעלי רישיון ברשות ניירות ערך, כל אימת שאתם נתקלים בעבודתכם במצבים בהם מתעורר חשש להפרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (חוק הסדרת העיסוק), או מופעל עליכם לחץ המביא להתנהלות העלולה לגרום לקיומה של הפרה כאמור. 

קו ישיר זה, הינו ייעודי כאמור לנושאי חוק הסדרת העיסוק. בנוגע למידע הקשור להפרת חוקים אחרים בתחום שוק ההון או תלונות של מי שאינם בעלי רישיון לחץ כאן . 

באפשרותכם לסייע לנו במילוי תפקידנו בפיקוח על תקינות הפעילות בתחום מתן שירותי יעוץ, שיווק וניהול השקעות. אם ידוע לכם על הפרות הוראות חוק הסדרת העיסוק, המסדיר פעילות זו, נודה על קבלת מידע הנוגע להן או למבצעיהן, כדוגמת הפעלת לחץ למתן שירות באופן הנוגד את חובות הזהירות והנאמנות החלה על בעל רישיון, העדפה אסורה ואי גילוי נאות ללקוח. 

ככל שנקבל פרטים מלאים יותר על האירוע או ההפרה - יקל עלינו לטפל בפנייה. אם קיימים ברשותכם מסמכים המבססים את טיעוניכם, ניתן לצרפם לפנייה זו. באם הדבר נחוץ מבחינתכם, ניתן למחוק פרטים מזהים מהמסמכים הנ"ל. 

אינכם חייבים למסור פרטים מזהים, אולם רצוי לצרף פרטים להתקשרות חוזרת , כיון שיתכנו מקרים בהם נבקש לקבל הבהרות או פרטים נוספים מעבר לחומר שהעברתם אלינו לשם מיצוי הבדיקה. 

אנו מתחייבים לעשות כל שביכולתנו על מנת לשמור על חשאיות מלאה בכל הקשור לפנייתכם ופרטיכם.
 

*נושא
שם פרטי
שם משפחה
דואר אלקטרוני
טלפון
*תוכן הפניה
לתשומת לבכם : אם ברצונכם לשייך קבצים לפנייה, תוכלו לעשות כן לאחר לחיצה על "שלח" וקבלת אישור על יצירת הפנייה

בנוסף, ניתן למסור מידע באמצעות הדואר / פקס לידי:
מנהל מחלקת חקירות ומודיעין
רשות ניירות ערך
רחוב מונטיפיורי 35, תל אביב 6520104
פקס - 03-5601041

בנוסף, ניתן למסור מידע באמצעות הדואר / פקס לידי:
מנהל היחידה לפיקוח על בעלי רישיון
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים 9546434
פקס - 02-6513646

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים