כניסה

קו ישיר למדור הרישוי
שלום רב,

האתר בו הנכם נמצאים מיועד לתת שירות מלא בנושאים המטופלים על ידי מדור הרישוי במחלקת השקעות. לפיכך, על מנת להבטיח שכל פניה תטופל ותענה בהקדם האפשרי, עליכם לבחור את הנושא המתאים לפנייתכם מתוך הרשימה שלהלן ולתאר בגוף הפניה את בקשתכם.

יש להקפיד ולמלא את כל שדות החובה במידע אמין ונכון. פניות שיכללו מידע חלקי או שגוי לא יטופלו.

חשוב! טרם פנייתכם אלינו אנא בדקו אם המידע הדרוש לכם קיים באתר.

עומדים תמיד לשירותכם,                 
מדור הרישוי
*נושא הפניה:
*הנדון
*שם פרטי
*שם משפחה
*סוג מס' מזהה
*מספר מזהה
*דואר אלקטרוני
*מספר טלפון
מספר טלפון נוסף
שם הבחינה
*תוכן הפניה

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים