כניסה

החלטה מיום 4.8.2019 בנוגע לבנק לאומי לישראל בע"מ

סכום העיצום: 220,000 ₪

סעיפי ההפרה:  סעיף 28(ב) לחוק (סעיף 4 להוראה לבעלי רישיון יועץ ובעלי רישיון משווק בדבר הפניית לקוחות לקבלת שירותי ניהול תיקים) לפי פרט (26) לחלק א' לתוספת השנייה לחוק.

תיאור ההפרה:  הנאת לקוחות מקבלת שירותי ניהול תיקים

קישור לדרישת הקנס​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים