כניסה

החלטה מיום 31.12.2019 בנוגע להלמן אלדובי ניהול תיקי השקעות (2007) בע"מ

סכום העיצום: 104,496 ₪

סעיפי ההפרה: הוראת הרשות מכח סעיף 28 לחוק הייעוץ וזאת כמפורט בפרט 26 לחלק א' לתוספת השנייה בחוק הייעוץ

תיאור ההפרה: הפרות במסגרת העסקת שלושה מתמחים

קישור לדרישת הקנס

תגיות:
הצג הכל במצב פתוח

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות