כניסה

החלטה מיום 4.8.2019 בנוגע לאלומות ניהול תיקי השקעות בע"מ

סכום העיצום: 54,164 ₪

סעיפי ההפרה:  סעיף 26 לחוק הייעוץ, ואת תקנות 2(א), 5, 11 לתקנות תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות), התשע"ב- 2012  לפי פרט (25) לחלק א' לתוספת השנייה לחוק הייעוץ.

תיאור ההפרה:  ליקויים בדוחות התקופתיים ללקוחות

קישור לדרישת הקנס

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים