כניסה

החלטה מיום 26.6.2018 בנוגע לבנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

סכום העיצום: 120,000 ש"ח.

סעיפי ההפרה: סעיף 28(ב) לחוק העיסוק בייעוץ השקעות, בשווק השקעות ובניהול תיקים השקעות (סעיף 4 להוראה לבעלי רישיון יועץ ובעלי רישיון משווק בדבר הפניית לקוחות לקבלת שירותי ניהול תיקים) לפי פרט (26) לחלק א' לתוספת השנייה לחוק הייעוץ.

תיאור ההפרה: הנאת לקוח מהעברת חשבונו לטיפול של מנהל תיקים

קישור לדרישת הקנס

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים