כניסה

החלטה מיום 31.5.2018 בנוגע למתן צייזלר (יועץ השקעות בבנק הפועלים)

סכום העיצום: 6,500 ש"ח.

סעיפי ההפרה: סעיף 13(ד') ו-28 (ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 לפי פרטים 5 ו-26 לחלק א' לתוספת השנייה לחוק הייעוץ.

תיאור ההפרה: אי ביצוע עדכון מקיף כנדרש בהוראה תוך תיעוד כוזב על עריכתו

קישור לדרישת הקנס​
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים