כניסה

החלטה מיום 25.2.2018 בנוגע לחברת איי.אס.פי.אסט מנג'מנט בע"מ

סכום העיצום: 90,518 ש"ח.

סעיפי ההפרה: סעיף 28(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 לפי פרט 26 לחלק א' לתוספת השנייה לחוק הייעוץ.

תיאור ההפרה: אי עמידה בהוראות נוהל בנוגע לטעויות.

קישור לדרישת הקנס.​
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים