כניסה

החלטה מיום 25.2.2018 בנוגע לחברת אלפא ביתא פקטורים (2016) בע"מ

סכום העיצום: 11,600 ש"ח.

סעיפי ההפרה: סעיף 20ג לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 לפי פרט 15 לחלק א' לתוספת השנייה לחוק הייעוץ.

תיאור ההפרה: עיסוק בניהול תיקים ללא עמידה בחובות הביטוח.

קישור לדרישת הקנס.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים