כניסה

החלטה מיום 27.12.2018 בנוגע להבה ניהול תיקי השקעות בע"מ

סכום העיצום: 23,664 ₪

סעיפי ההפרה: סעיף 19 לחוק העיסוק בייעוץ השקעות, בשווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 לפי פרט (13) לחלק א' לתוספת השנייה לחוק הייעוץ והוראת הנהלים שניתנה לפי סעיף 28(ב) לחוק הייעוץ, לפי פרק (26) לחלק א' לתוספת השנייה לחוק הייעוץ.

תיאור ההפרה: הפרת חובת הסודיות ללקוח והפרת הוראת הנהלים

קישור לדרישת הקנס

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים