כניסה

החלטה מיום 31.5.2018 בנוגע לבנק לאומי לישראל בע"מ

סכום העיצום: 300,000 ש"ח.

סעיפי ההפרה: סעיף 25(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 וכן תקנות 6(א) ו-6(ב)(7)(ג) לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שווק השקעות וניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ) התשס"ח-2007 לפי פרט 24 לחלק א' לתוספת השנייה לחוק הייעוץ.

תיאור ההפרה: רישום לקוי של פעולות הייעוץ בניגוד לנדרש בתקנות הרישום

קישור לדרישת הקנס

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים