כניסה

החלטה מיום 27.12.2018 בנוגע לאבשלום עטרי

סכום העיצום: 5,000 ש"ח.

סעיפי ההפרה: תקנה 6(ב)(6) לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ), התשס"ח - 2007, לפי פרט (24) לחלק א' לתוספת השנייה לחוק הייעוץ.

תיאור ההפרה: אי רישום פעולת ייעוץ כדין

קישור לדרישת הקנס

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים