כניסה

החלטה מיום 30.10.2016 בנוגע לחברת כרמים שוקי הון (ניהול תיקי השקעות) בע"מ

סכום העיצום: 35,630 ש"ח.

סעיפי ההפרה: סעיף 26 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ביחד עם תקנה 2 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות), התשע"ב-2012, והתוספת הראשונה לתקנות. אלה.  לפי פרט 25 לחלק  א לתוספת השניה לחוק הייעוץ.

תיאור ההפרה: החברה לא סימנה בדוח הרבעוני ללקוח נכסים חריגים דלי סחירות בפירוט הרכב תיק ההשקעות וכן לא כללה התייחסות לשווי נכסים אלה ולשווי התיק בניכויים, כנדרש.

קישור לדרישת הקנס

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים