כניסה

החלטה מיום 19.4.2016 בנוגע לחברת אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ
 

סכום העיצום: 665,015 ש"ח.

סעיפי ההפרה: סעיף 17(א) לחוק לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.

תיאור ההפרה: בביקורת שנערכה על ידי הרשות בחברה נמצא כי החברה גבתה דמי ניהול גבוהים יותר משיעור דמי הניהול שנקבע בהסכם ההתקשרות עם מספר לקוחות וכן קיבלה החזרי עמלות מחברי הבורסה שלא בהתאם להסכמי הניהול של מספר לקוחות.

קישור לדרישת הקנס

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים