כניסה

החלטה מיום 19.4.2016 בנוגע לחברת אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ

סכום העיצום: 97,070 ש"ח.

סעיפי ההפרה: סעיף 26(א) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ביחד עם תקנה 2(א)  לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות), התשע"ב-2012, והתוספת הראשונה לתקנות.

תיאור ההפרה: בביקורת שנערכה על ידי הרשות בחברה נמצא כי מנהל התיקים לא סימן בדוח הרבעוני ללקוח, 14 ניירות ערך המוגדרים כני"ע "חריגים", בטבלה המפרטת את הרכב תיק ההשקעות ולא נכללו בפירוט שווי הנכסים החריגים כנדרש.

קישור לדרישת הקנס

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים