כניסה

קנסות אזרחיים ועיצומים כספיים שנדרשו בשנת 2012
בעקבות תיקון חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, אשר תוקן במסגרת חוק ייעול הליכי אכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"א – 2011 הוחלף המונח "קנס אזרחי" ב-"עיצום כספי".
תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים