כניסה

שולחן עגול בנושא שינוי מבנה הפיקוח על שוק ההון
  •  
  • ביום ב', ה-2.3.2015, ייערך דיון במשרדי רשות ניירות ערך בירושלים שיעסוק בשאלת מבנה הפיקוח הפיננסי בישראל.
  •  
  • הפיקוח על הגילוי והיציבות של המערכת הפיננסית בישראל, בהגנה על המשקיע והצרכן, מופקד בידי הרגולטורים הפיננסים ובהם: רשות ניירות ערך, הפיקוח על הבנקים ואגף שוק ההון במשרד האוצר. מבנה הפיקוח מבוסס בעיקרו על המודל הפונקציונלי בהתאם לסוג המוצר הפיננסי המפוקח והוא כרוך בקשיים בתיאום בין המפקחים, ו/או חפיפה בפעילותם, שגורמים לעיתים לארביטראז' רגולטורי. הדיון חשוב, בין שאר, בשל הטענות בדבר עודף רגולציה, הטענות כי על מוצרים דומים חל משטר פיקוח שונה וכן הטענה בדבר הצורך בתיאום בין רגולטורים, במיוחד בעיתות משבר כלכלי. הצורך בתיאום בין הרגולטורים קשור גם למתח הקיים בין עקרון היציבות לבין עקרון הגילוי אצל הרגולטורים השונים.
  •  
  • הדיון יעסוק בשאלה מהו מבנה הפיקוח הפיננסי הרצוי, לאור חשיבותו והעקרונות העומדים בבסיסו. בין היתר תידון השאלה האם מבנה הפיקוח הקיים הוא המבנה הנכון לשוק ההון הישראלי, האם נכון לעבור למבנה רגולציה מאוחד של רגולטור "על", או לעבור למודל פיקוח דו-ראשי (Twin Peaks) המבוסס על מפקח אחד שתחום אחריותו הוא גילוי והגנה על הצרכן, ומפקח שני שתחום אחריותו הוא פיקוח על יציבות המערכת הפיננסית.

  • כבסיס לדיון ישמש נייר לדיון שהכינה הרשות. לאחר הדיון, יפורסם פרוטוקול הישיבה באתר הרשות.
  • קישור לפרוטוקול הדיון, לחץ כאן    
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים