כניסה

פתיחת בית משפט כלכלי בתל אביב
דצמבר 2010
דברים שנשא פרופ' זוהר גושן, יו"ר רשות ני"ע בטקס פתיחת בית משפט כלכלי בתל אביב
 
זהו מעמד מרגש. בסוף שנת 2006 הגישה הועדה לקוד ממשל תאגידי את המלצותיה לשורה של פעולות שנועדו להגן על ציבור המשקיעים בישראל, וביניהן ההמלצה על הקמתו של בית משפט לעניינים כלכליים. היום כולנו עדים להתממשותו של אחד המהלכים החשובים להתפתחותו של שוק ההון בישראל.
 
שוק ההון בישראל קובע במידה רבה את עתידם הכלכלי של אזרחי ישראל: ציבור החוסכים משקיע את מיטב כספו וחסכונותיו בקרנות פנסיה וקופות גמל, או ישירות בשוק ההון. השקעות אלה מניעות את כלכלת ישראל ואת צמיחתה. האתגר העיקרי של  מערכות הרגולציה והמשפט הוא להעניק להשקעות האלה הגנה ראויה, ולהבטיח את רווחתם ועתידם של אזרחי המדינה.
 
הקמת בית המשפט לעניינים כלכליים הוא אחד הצעדים החשובים ביותר בהתמודדות עם האתגר הזה. שופטים ייעודיים מקצוענים ומנוסים, יתמודדו ביעילות עם הסוגיות המורכבות שמעלה שוק ההון. בית המשפט יספק ודאות ביחס להתנהלות העסקית בישראל.
 
והעיקר, בית המשפט יגביר את איכות ההגנה הניתנת למשקיעים מהציבור.
 
זהו הכלי החשוב ביותר להתמודדות עם תופעת מבנה השליטה הריכוזי בישראל: בישראל 90% מהחברות בשוק ההון הן חברות שנשלטות בידי בעל שליטה יחיד. יכולתו של בעל השליטה לקחת לעצמו טובות הנאה על חשבון הציבור מקבלת ביטוי בפרמיית השליטה של מניותיו. ככל שפרמיית השליטה גדולה יותר התמריץ לשמר את השליטה בידיו גדל. בישראל פרמיית השליטה גבוהה ביחס לעולם, דבר המקבל ביטוי במבנה השליטה הריכוזי במשק. בית המשפט ייצוק תוכן מעשי לחובות האמונים של נושאי משרה, ולחובות ולהגבלות שמטיל הדין על יכולתם של בעלי שליטה לנצל לרעה את כוחם על חשבון החברה ובעלי מניות המיעוט בה. בית המשפט ייקבע תקדימים שידריכו את השוק ויעצבו את נורמות ההתנהלות בו. יעילות השוק תעלה, פרמיית השליטה תקטן, והמרוויח העיקרי יהיה הציבור.
 
אני שמח על שיתוף הפעולה של כל הגורמים אשר התגייסו ונענו לאתגר – הנהלת בתי המשפט, משרד המשפטים, משרד האוצר, וועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת. ללא התגייסותם, תרומתם, והיענותם של כל הגורמים הללו – לא היינו מגיעים לרגע הזה. רגע שאני מאמין מהווה ציון דרך משמעותי ביותר להתפתחותו של שוק ההון בפרט, וכלכלת ישראל בכלל. אני מאחל הצלחה גדולה לשופטים ולרך הנולד.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים