כניסה

מדברי יו"ר רשות ני"ע בערב עיון במרכז הבינתחומי הרצליה בנושא הערכות שווי
05/12/2013
מצ"ב הנאום המלא לחץ כאן
מצ"ב מצגת - לחץ כאן
 
להלן מדברי יו"ר רשות ני"ע  בערב עיון, במרכז הבינתחומי הרצליה:
 
על ערכים ועל הערכות שווי בפרספקטיבה של רשות ניירות ערך
 
מהו הערך של הערכות שווי? הערכות שווי משמשות חברות ציבוריות וחברות אגרות חוב בעסקאות עם בעלי עניין וכבסיס לקביעת ערכים בדוחות הכספיים או בדיווחים אחרים.
 
מודל שיווי המשקל ל של הנובליסט Leon Walras (1874), שמשתמש בהנחות לגבי קיומם של שווקים תחרותיים מבוסס על הרעיון של ה"יד הנעלמה" של אדם סמית. עד היום, אף אחד לא הצליח להראות שה"יד הנעלמה", אכן מביאה לקביעת מחירים בש"מ או שהתחזיות של כלכלנים אכן מתקיימות.
 
על רקע זה, המעורבות של הרשות נוגעת בעיקר למצבים של אי סבירות בהערכות השווי והיא נועדה למזער את האפשרות של פגיעה בעניינם של המשקיעים. בדרך כלל, זה קשור להנחות שעל בסיסן נעשו הערכות השווי. הממצאים העיקריים כוללים פער של כ- 29% בין הערכת המומחה לבין שווי השוק. הפער הזה מושפע לעתים מזהות המזמין. לעיתים, זו תוצאה בלתי סבירה.
 
בעולם אין רגולציה ייחודית לפיקוח על מעריכי שווי. יחד עם זאת, יש מקום לביקורות מקום שיש חשש אמיתי לאי סבירותן של הערכות השווי וראוי להסדיר את האחריות של רו"ח באמצעות הקמת ה- PCAOB שיפקח על רו"ח, ויפה שעה אחת קודם.
 
פתרונות אפשריים נוספים להעלאת רמת הערכות השווי:  הבאת שומרי הסף ובראשם רואי החשבון המבקרים לרמת הביקורת הראויה באשר להערכות שווי; "משמעת שוק" ו-"אכיפת שוק" לרבות אחריות אזרחית של מעריכי השווי כלפי משקיעים. פתרון נוסף, הקמת PCAOB.
 
לבסוף, הרשות מתכננת הקלות מסויימות. בחברות קטנות - הקלה במבחני צירוף הערכת שווי ל-"חברות קטנות" מ-10% מהרווח או מהנכסים ל-20% מהרווח או מהנכסים. בכלל התאגידים המדווחים – הקלה בדמות הוספת רף מינימאלי מההון העצמי, לגבי מבחן הרווח.

מצ"ב הנאום והמצגת המלאים.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים