כניסה

רשות ניירות ערך תאפשר לציבור המשקיעים לבצע התקשרות מרחוק עם מנהל התיקים ויועץ השקעות גם כשהשירות ניתן בדרך המסורתית ולא באופן דיגיטלי

‏24 נובמבר, 2019

‏כ"ו חשון, תש"פ

רשות ניירות ערך פרסמה היום (24.11.2019) חוזר לגופים המפוקחים, במסגרתו הודיעה כי מעתה ניתן יהיה לבצע התקשרות מרחוק (ללא צורך במפגש פנים אל פנים) עם לקוח המקבל שירותי ייעוץ השקעות או ניהול תיקים בדרך המסורתית. מהלך זה מתווסף לשירותים שמקבל ציבור המשקיעים באמצעים דיגיטליים – שירותים, לגביהם קיימת כבר הסדרה ייעודית.

באמצעות הקלות אלו, סגל הרשות מבקש לשפר את השירות הניתן לציבור המשקיעים, תוך ייעול תהליכי העבודה של בעלי רישיון הייעוץ. המהלך יקל על תהליך ההתקשרות עם הלקוח ויאפשר שמירה על זכויותיו.

להלן, השינויים העיקריים המוצגים בעמדת הרשות:

  1. אישור הסכמה של לקוח לקבלת שירות יכול להינתן גם בחיווי אחר אשר יעיד על הסכמתו לשירות, ועל כן לא נדרשת חתימתו הגרפית לקבלת שירותים פיננסיים.

  2. החוזר קובע באופן עקרוני כי על בעל הרישיון לנקוט אמצעים סבירים לזיהוי הלקוח וקבלת הסכמתו. יחד עם זאת, החוזר אינו מחייב את בעלי הרישיון לעשות שימוש בחתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת.

  3. ניתן יהיה לבצע שינויים בהסכם עם לקוחות באופן מקוון וללא צורך בקיום פגישה פנים אל פנים.

לדברי מנהל מחלקת השקעות, דודו לביא: "בהתאם לאסטרטגיה שמובילה הרשות לקידום חדשנות פיננסית ולהגברת התחרות, בהמשך וכצעד משלים לחסמים שכבר הסרנו במתן השירותים באופן דיגיטלי, אנו פועלים להקל על ממשקי מנהלי התיקים ויועצי ההשקעות עם לקוחותיהם, גם כשהשירות ניתן על ידם באופן מסורתי. אנו סבורים כי ההקלות יסייעו לשני הצדדים לבצע את ההתקשרות הראשונית והשוטפת בצורה קלה וידידותית יותר, המותאמת לימינו, וינגישו את השירות לקהלים נוספים".

החוזר המלא מפורסם באתר רשות ניירות ערך.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים