כניסה

פורסם מסמך להערות הציבור: גיוון מקורות ההון של חברות ההיי טק והנגשתן לשוק ההון הישראלי

‏26 נובמבר, 2019

‏כ"ח חשון, תש"פ

יו"ר רשות ניירות ערך, גב' ענת גואטה, אמרה היום כי "העולם מכיר בפוטנציאל האדיר הגלום בחדשנות הישראלית ולכן ישראל מהווה מוקד עלייה לרגל לגורמים מכל העולם שמגיעים כדי ליהנות מההזדמנויות הטמונות כאן. ענף ההיי-טק הינו משאב הטבע של ישראל ואחד ממחוללי הצמיחה המשמעותיים של הכלכלה וכן בעל פוטנציאל  לתרום לפיתוחו ולצמיחתו של שוק ההון הישראלי. לכן הקמתי וועדה מייעצת המורכבת ממגוון של מומחים בעלי ניסיון מעשי בענף ההיי טק וההון סיכון אשר נרתמו למשימה שתכליתה למצוא את הנוסחה המתאימה לחיבור שוק ההון הישראלי לענף ההיי טק. אנו פועלים לבניה וחיזוק של השווקים הראשוניים בישראל שיהוו בית לחברות וליזמים. זאת, במקביל ליצירת האקוסיסטם האופטימאלי הנדרש כדי לבסס פעילותן כאן, באמצעות גיוון מקורות המימון ששוק ההון הישראלי יכול להציע לאותן חברות והשקעה בפיתוח מומחיות בצד המשקיעים".

רשות ניירות ערך מפרסמת היום (26.11.2019) מסמך היוועצות להתייחסות הציבור, בהתאם להנחיית יו"ר רשות ניירות ערך, גב' ענת גואטה,  בעניין גיוון מקורות ההון של חברות ההיי-טק המקומיות והנגשתן לשוק ההון המקומי, לאור הפוטנציאל המוכח והגלום בעצם נוכחותן בישראל הן בעבור המשק והן בעבור שוק ההון וציבור המשקיעים, בפרט. זאת, כחלק מיישום התכנית האסטרטגית של הרשות ויעדיה לביסוס והרחבת שוק ההון הציבורי, לקידום החדשנות הפיננסית ולהגברת התחרות.

המסמך, אשר גובש על ידי סגל הרשות, מפרט וממפה את תעשיית ההיי-טק הישראלי, את השחקנים המרכזיים בשוק ההון המקומי, מתייחס להיקף חשיפתם להיי-טק המקומי; סוקר את מקורות ההון הזמינים כיום לחברות היי-טק ישראליות; ממפה את החסמים העיקריים המונעים מעורבות גבוהה יותר של משקיעים מוסדיים בתחום ההיי-טק הישראלי. כמו כן, המסמך סוקר מכשירי השקעה שונים הקיימים במדינות אחרות בעולם. בנוסף, המסמך מציג את המהלכים שקידם סגל הרשות בשנה האחרונה, הכוללים בין היתר, הקמת וועדה מייעצת המורכבת מבכירי תעשיית ההיי טק ומקרנות המימון הפרטי; יצירת מומחיות לתחום ההיי טק בשוק ההון בשיתוף פעולה עם רשות החדשנות על ידי מתן תמריץ לגופי ההשקעה המוסדיים; קיום מפגשים עם כל הגורמים הרלוונטיים וביניהם עם גופים פרטיים, פורום חברות הצמיחה, האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות וגופים נוספים לצורך מיפוי החסמים שמקשים על שילוב שוק ההון כגורם מימון להיי-טק הישראלי ובחינת הדרכים היעילות להסרתם.

במסגרת מסמך ההיוועצות, הציבור מתבקש להתייחס, בין היתר, לשאלות הבאות:

• האם קיימת חשיבות בחשיפת הציבור הישראלי בכללותו להצלחת תעשיית ההיי-טק המקומי, בשים לב לכך שכיום זו נחלתם של מעטים?

• האם יש מקום להקמתה של בורסה משנית או שווקים אחרים לחברות היי-טק מקומיות?

• האם יש מקום למתן תמריצים למשקיעים מקרב הציבור בחברות היי-טק בינוניות וקטנות, לרבות, תמריצי מס?

• האם יש מקום לקדם בישראל מכשירי השקעה דוגמת אלה הקיימים באנגליה, אוסטרליה או קנדה? או שדי בשינוי המכשירים הקיימים ובהתאמתם לאור הניסיון שנצבר לאורך השנים?

• האם יש מקום לאפשר הקמה של קרנות חוב סחירות שתכליתן העמדת אשראי לחברות היי-טק בכלל או לכאלו  המצויות בשלבי מכירות?

• האם יש מקום לאפשר בישראל הקמה של קרן מרכזת סחירה -  Public Fund Of Funds

• אילו חסמים שונים יש להסיר כדי להנגיש את שוק ההון לתעשיית ההיי-טק המקומית?

 

התייחסויות ניתן לשלוח עד לתאריך 7.1.2020.

המסמך המלא עם פרטי התקשורת מפורסם באתר רשות ניירות ערך. להלן לינק למסמך באתר הרשות

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים