כניסה

רשות ניירות ערך אישרה אפשרות לגיוס הון לשותפויות שעוסקות בתחום המחקר והפיתוח

‏20 מאי, 2019

‏ט"ו אייר, תשע"ט

 

הודעה לעיתונות

רשות ניירות ערך אישרה אפשרות לגיוס הון

לשותפויות שעוסקות בתחום המחקר והפיתוח

 

 

רשות ניירות ערך, בראשות יו"ר הרשות, ענת גואטה, אישרה ביום חמישי (2.5.2019) אפשרות לגיוס הון לשותפויות שעוסקות בתחום המחקר והפיתוח. החלטה זו מצטרפת לשורה של צעדים שמקדמת הרשות לחיבור תחום ההיי טק לשוק ההון הישראלי, כחלק מהתכנית האסטרטגית של הרשות לשנים הקרובות.

 

החלטת הרשות מאפשרת רישום למסחר בבורסה בתל-אביב של שותפויות בתחום המחקר והפיתוח. ההחלטה לאפשר רישום למסחר של תחום זה, התקבלה תוך הכרה בפוטנציאל הגלום בתחום ולאור המאפיינים הדומים לענפי הגז והנפט, שהנגשתם לשוק ההון אפשרה השגת מימון למציאת תגליות משמעותיות בתחום האנרגיה.

 

לרשות כבר הוגשו מספר בקשות של תשקיפי שותפויות בתחום המו"פ. עם קבלת ההחלטה, החלה הרשות בבחינת טיוטות תשקיף של שותפויות בתחום המחקר והפיתוח אשר החלו בהליכי הנפקה.

 

שותפות מחקר ופיתוח תוכל להשקיע בפרויקטים אשר קיבלו את אישור רשות החדשנות כי הינם פרויקטים של מחקר ופיתוח. תקנון הבורסה באשר לתנאי הרישום וההשעיה בנוגע לשותפויות בתחום גז ונפט או סרטים לעניין רישום לראשונה למסחר, יחול בעיקרו גם על שותפויות מחקר ופיתוח.

 

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "חיבור תחום ההיי טק לשוק ההון הישראלי הוא אינטרס לאומי. בהסתכלות על השוק – אני רוצה לראות את החברות מגייסות בבית – בישראל, וכמובן לאפשר ערוצי השקעה נוספים למשקיעים, כמו גם ליהנות ממשאב הטבע שלנו שהוא – אומת ההיי טק".​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים