כניסה

רשות ניירות ערך הטילה על חבר הבורסה "אי-ברוקר מסחר וניירות ערך בע"מ" עיצום כספי בסך 90,000 ₪ בשל הפרת הוראות צו איסור הלבנת הון
 

‏30 ספטמבר 2014

‏ו' תשרי תשע"ה

הודעה לעיתונות

רשות ניירות ערך הטילה על חבר הבורסה "אי-ברוקר מסחר וניירות ערך בע"מ" עיצום כספי בסך 90,000 ₪ בשל הפרת הוראות צו איסור הלבנת הון

בביקורת שערכה רשות ניירות ערך בחברה נמצאו מספר הפרות לכאורה של צו איסור הלבנת הון של הכרת לקוח וחובת הבקרה השוטפת, הקבועות בצו. בנוסף, הפרה החברה גם את חובת הדיווח בכך שלא דיווחה על פעולות בלתי רגילות בסמוך למועד ביצוען, אלא בשיהוי וזאת בניגוד לתקנות. בהחלטה נכתב כי חובת הדיווח עומדת בלב משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור ובלעדיה אין הפרות של חובת הכרת בעל החשבון וחובת הבקרה פוגעות ביכולת החברה לאתר ולנטר פעילות בלתי רגילה וכתוצאה ישירה מכך, עלול להיפגע משטר הדיווחים. כמו כן העברת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון זמן רב לאחר ביצוע הפעולה המדווחת, עלול לפגוע ביכולת רשויות אכיפת החוק לעקוב אחר העברת רכוש שעשוי להיות קשר לעבירות ובכך לפגוע במלחמה בפשיעה החמורה ובמימון טרור.

לאחר שמיעת טענות החברה, מצאנו כי החברה הפרה את חובת הכרת בעל חשבון וחובת הבקרה השוטפת, הקבועות בצו. בנוסף, הפרה החברה גם את חובת הדיווח בכך שלא דיווחה על פעולות בלתי רגילות בסמוך למועד ביצוען, אלא בשיהוי וזאת בניגוד לתקנות.

לעניין גובה העיצום הכספי בגין הפרת חובת הכרת בעל החשבון, שקלה הוועדה את נסיבות העניין בהן החברה הייתה מודעת לחובתה לבצע הליך הכרת בעל חשבון בפתיחת חשבון חדש, וככלל יישמה חובה זו, אך עשתה כן באופן חלקי בלבד, אשר אינו ממלא אחר כל דרישות הצו. על אף קיומו של ליקוי זה, החליטה הוועדה, לפנים משורת הדין, כי בנסיבות העניין הייחודיות היא תסתפק בהתראה בלבד ולא תטיל עיצום כספי בגין הפרה זו. זאת, בין השאר, לאור העובדה שמדובר במקרה ראשון בו הוועדה קובעת כי גם יישום חלקי של חובת הכרת בעל חשבון מהווה הפרה של הוראות הצו. לצורך קביעת גובה העיצום הכספי בגין הפרת חובת הבקרה וחובת הדיווח בסמוך לביצוע פעולה, התחשבה הוועדה בכך שבחברה קיימים מנגנונים מסוימים ליישום הוראות הצו בעניין חובות אלה ובכך כי לא מדובר בליקוי מערכתי בהטמעת החובות על ידי החברה. בנוסף, התחשבה הוועדה לקולא בעובדה כי החברה יזמה וערכה ביקורת פנימית והיא פועלת לתיקון ההפרות ויישום המלצות הביקורת הפנימית וביקורת הרשות.

 

להלן קישורית להחלטת הוועדה באתר הרשות:

http://www.isa.gov.il/Consultants_Marketers/Enforcement%20proceedings%20and%20verdicts/230/Commission_decision2014/Documents/30914.pdf

תגיות: