כניסה

ועדת המשנה לענייני שוק ההון, הביטוח והחיסכון של ועדת הכספים אישרה תיקון לחוק שיאפשר הפצת יחידות של קרנות נאמנות זרות בישראל
‏8 יוני, 2014
‏י' סיון, תשע"ד
 
 
הודעה לעיתונות 
 
ועדת המשנה לענייני שוק ההון, הביטוח והחיסכון של ועדת הכספים אישרה תיקון לחוק שיאפשר הפצת יחידות של קרנות נאמנות זרות בישראל
 
יו"ר הוועדה, ח"כ יצחק כהן: "זוהי רפורמה שבמרכזה הצרכן אשר עשוי להרוויח מהגברת התחרות ולהיות נגיש למוצרי השקעה בניהולם של גופים מובילים בעולם, אשר עד כה היו זמינים לבעלי ממון בלבד"
 
יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "התיקון לחוק יאפשר לציבור בישראל לגוון את תיק ההשקעות שלו, להוזיל עלויות השקעה ולהגביר את התחרות בענף".


 

ועדת המשנה לענייני שוק ההון, הביטוח והחיסכון של ועדת הכספים בכנסת, בראשות ח"כ יצחק כהן, אישרה היום את תיקון מס' 15 לחוק השקעות משותפות בנאמנות אותו יזמה וקידמה רשות ניירות ערך. התיקון יאפשר הפצת קרנות נאמנות זרות (קרנות חוץ) בישראל.

במצב הדברים הנוכחי קרנות זרות אינן יכולות לפעול הלכה למעשה בישראל. הרשות יזמה וקידמה את התיקון מתוך תפיסה כי יש לשפר את התחרותיות בענף קרנות הנאמנות בישראל, וכי פתיחת השוק בפני קרנות נאמנות זרות תביא להגברת התחרות ולהרחבת אפשרויות ההשקעה, הפסיביות והאקטיביות, העומדות בפני המשקיע הישראלי בשוק ההון.

פתיחת התחרות תיעשה תוך הגנה על ציבור המשקיעים. התיקון קובע שקרן זרה תוכל להציע לציבור יחידות רק אם תעמוד בתנאים מסוימים שיקבעו בתקנות. התנאים שיקבעו משקפים גישה מדודה ומאוזנת על פיה יוכלו לפעול בישראל רק קרנות המתמחות בהשקעה מחוץ לישראל, שהיקף ההשקעה בהן גדול מאוד, והן נמנות על בתי השקעות המובילים בעולם. למעשה, הקרנות שיוכלו להיכנס לארץ הן רק אלה שמותרות להצעה לציבור בשוקי ההון של אירופה וארה"ב ועומדות בתקנים המחמירים ביותר. לשם כך גובשו קריטריונים המבטיחים כי גופי הניהול הגדולים שיפיצו את הקרנות הזרות בישראל יהיו בעלי היקף נכסים גדול במיוחד ויופעלו על ידי מנהלים בעלי ניסיון ומוניטין רב. התיקון שם דגש גם על שימור התחרות ההוגנת עם מנהלי הקרנות המקומיים -  כך למשל יחולו כללים דומים לעניין פרסום ותגמול המפיצים.

על מנת שההסדר ייכנס לתוקף נדרש אישור החוק במליאת הכנסת ולאחריו אישור התקנות הקובעות את פרטי ההסדר.

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים