כניסה

מחלקת חקירות, מודיעין, ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניין חברתRGR גרופ למחלקת ני"ע בפרקליטות מחוז ת"א

‏25 דצמבר, 2014

‏ג' טבת, תשע"ה

מחלקת חקירות, מודיעין, ובקרת מסחר העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניין חברת RGR גרופ, החשוד גיא בן דוד, בעל השליטה ומנהל RGR, וסוחרים חשודים נוספים.

על פי החשד, פעלו החשודים להשפיע בדרכי תרמית על תנודות שערי ניירות ערך וביצעו הנעה בדרכי תרמית, שהתבצעה בחשבונות RGR גרופ, בהיקפים משמעותיים, בני"ע שונים, בין השנים 2013-2010, תוך גריפת רווחים של למעלה מ-4 מיליון ש"ח. חברת RGR נמנית על אחד משחקני הנוסטרו הפעילים ביותר בבורסה לניירות ערך בת"א.

החשודים פעלו בין השנים 2013-2010, במספר ניירות ערך באופן תרמיתי לרבות באמצעות ביצוע עסקאות עצמיות ומתואמות מוכוונות שער במספר חשבונות של RGR. פעילותם התרמיתית התמקדה במסחר במניות הצפויות להתווסף או להיגרע מאחד המדדים הרציפים שמפרסמת הבורסה לניירות ערך במהלך השבועות שקודמים לעדכון אותו מדד. במהלך השבועות בהם רוכזה הפעילות התרמיתית, פעלו החשודים בצוותא תוך שימוש בחשבונות שונים של RGR לבניית פוזיציות לונג בני"ע הצפויים להתווסף למדד וזאת במקביל לביצוע פעילות מניפולטיבית על שערי אותם ני"ע, ובהתאמה פוזיציות שורט בני"ע הצפויים להיגרע מן המדד. פעילות תרמיתית זו התבצעה מתוך הבנה וידיעה כי תעודות הסל וקרנות הנאמנות המחקות מחויבות לעדכן את אחזקותיהן בני"ע בהתאם לשינויים במדד ובכל מחיר, עובדה אשר תסב רווחים כספיים לחשבונות החשודים אשר יסחרו מולן במועד העדכון.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים