כניסה

שר האוצר יביא לוועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת רשות ניירות ערך לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח
‏16 יולי, 2014
‏י"ח תמוז, תשע"ד

 
הודעה לעיתונות 

 
שר האוצר יביא לוועדת השרים לענייני חקיקה
את הצעת רשות ניירות ערך לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח 

ועדת השרים לענייני חקיקה תדון ביום א', ה-20.7.14, בהצעת החוק שהכינה רשות ניירות ערך בנושא קידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח. צעד זה בא בהמשך לפרסום מסקנות הועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח, בינואר השנה. 

 הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח הוקמה על ידי יושב ראש רשות ניירות ערך, במטרה לבחון ולהמליץ על אמצעים ומהלכים שיעודדו השקעה בחברות היי-טק באמצעות הבורסה, תוך שמירה על ציבור המשקיעים ותקינות המסחר. על חברי הוועדה נמנו נציגי הרשות לניירות ערך  ונציגי גופים שונים, ובהם נציגי משרד האוצר (אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון, אגף תקציבים, החשב הכללי), רשות המסים, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד המשפטים, והבורסה לניירות ערך בתל אביב.
הצעת החוק מהווה יישום של המלצות הוועדה במטרה לחזק את הבורסה כחלופה משמעותית למימון חברות היי-טק צעירות, תוך הגדלת הסיכוי שחברות אלה יתפתחו בישראל, הקטנת התלות שלהן בשווקים כלכליים חיצוניים ושכלול שוק ההון לטובת כלל המשקיעים בו. 
הצעת החוק עוסקת בקידום שני פתרונות עיקריים לעידוד מימון חברות היי-טק באמצעות הבורסה: עידוד הנפקה ראשונה לציבור בישראל של חברות היי-טק גדולות על ידי עריכת התאמות בדרישות הדיווח והגילוי מכוח דיני ניירות ערך הנדרשות מחברות היי-טק המעוניינות להירשם למסחר בבורסה, ועידוד הקמת קרנות היי-טק נסחרות בבורסה אשר ישקיעו בתעשיית ההיי-טק הישראלית. לצד פתרונות אלה וכצעד משלים להן, הצעת החוק עוסקת גם בקידום פתרון מימון ציבורי חוץ בורסאי לחברות היי-טק צעירות בדמות מימון המונים (Crowdfunding), היינו, גיוס סכומים קטנים ממספר גדול של משקיעים מהציבור.
 
הצעת החוק קובעת את עיקרי ההסדרים שלעיל וכן קובעת סמכות לקביעת הסדרים משלימים בחקיקת משנה.
 
שר האוצר, יאיר לפיד: "ישנה חשיבות רבה בהשארת מרכז פעילותן של חברות הטכנולוגיה בישראל, לחברות האלו יש תרומה משמעותית לצמיחה במשק וליצירת מקומות עבודה והן יכולות לחולל שינוי של ממש בהפיכת הבורסה המקומית ושוק ההון הישראלי למוקד משיכה לחברות בתחום המחקר והפיתוח".

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "המשמעות של תרבות ה'אקזיט' של חברות היי טק לחו"ל היא אובדן דרך של המשק הכלכלי והון אנושי רב ערך ופגיעה בתעסוקה ובצמיחה בטווח הארוך. כל דולר 'אקזיט' הוא אובדן של למעלה משלושה דולרים למשק הישראלי. השארת מרכז פעילותן של חברות ההיי טק חשוב מאין כמוהו והוא מחייב חשיבה אחרת 'מחוץ לקופסא' ויפה שעה אחת קודם".

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות