כניסה

המהפכה הצרכנית בשוק הכסף יוצאת לדרך - ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום תקנות להסדרת הקפ"מ (קרן פקדונות ומלוות)
‏30 יוני, 2014
‏ב' תמוז, תשע"ד
הודעה לעיתונות 
 
המהפכה הצרכנית בשוק הכסף יוצאת לדרך
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום תקנות להסדרת הקפ"מ
(קרן פקדונות ומלוות)
 
 יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "זוהי מהפכה צרכנית אמיתית לטובת המשקיע הקטן. הקפ"מ יגביר את התחרות ויאפשר למשקיע הסולידי אלטרנטיבה ראויה לפיקדון הבנקאי בריבית אטרקטיבית"
 
היום (ב'), 30 במאי 2014, אושרו בוועדת הכספים של הכנסת בראשותו של ח"כ ניסן סלומינסקי, תקנות שיזמה רשות ניירות ערך, אשר נועדו לעודד מכשיר השקעה סולידי (סוג של קרן נאמנות) שיהיה נגיש לציבור ויהווה למעשה תחליף לפיקדון הבנקאי המציע כיום לרוב הציבור שיעורי תשואה נמוכים משמעותית משיעורי התשואה הצפויים במכשיר החדש. צעד זה התאפשר הודות לחקיקת החוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 בתחילת השנה.
 
המוצר החדש הינו פיתוח של קרן כספית שקלית. הוא מוצר סולידי במיוחד, אשר תשואותיו ישקפו את התשואות הגלומות בפיקדונות עתק (ג'מבו) ובמלוות קצרי מועד (עד שנה לפדיון) של ממשלת ישראל ובנק ישראל. הקפ"מ יונפק כקרן מועדים קבועים שניתן לרכוש או למכור את יחידותיה ביום קבוע, אחת לשבוע.
על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, רק בעלי רישיון רשאים לייעץ לציבור לגבי רכישת קרנות נאמנות, בעוד שייעוץ בדבר רכישת פיקדונות בנקאיים יכול להיעשות על ידי פקיד השקעות ללא רישיון. הציבור הרלוונטי שעשוי לרכוש קפ"מ אינו נמצא באינטראקציה עם יועץ ההשקעות בבנק אלא עם פקיד ההשקעות שאינו רשאי להציע ללקוח השקעה בקרנות נאמנות. התקנות שאושרו היום מחריגות את הקפ"מ מהוראות חוק הייעוץ, כך שהוא יוכל להימכר לציבור גם באמצעות מי שאינו בעל רישיון, ובכך ייפתר חסם הנגישות שתואר לעיל.
 
תיקון זה ותיקונים נוספים, כאלה שאושרו וכאלה הנמצאים בהליכי חקיקה שונים, מבוצעים כחלק מהתוכנית האסטרטגית "מפת הדרכים" שהתווה יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אותה פרסמה רשות ניירות ערך. כזכור, "מפת הדרכים" - היא תכנית העבודה של הרשות לשנים הקרובות. לצד הפיקוח וההסדרה של שוק ההון, הוצגה הכוונה להקל ברגולציה ולהסיר חסמים לשם פיתוח שוק ההון. מפת הדרכים כללה מתווה מפורט של הקלות בתחומי פעילות שונים של הרשות, וכללה בין היתר את התיקון אותו אישרה היום ועדת הכספים של הכנסת.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות