כניסה

חקירה משטרתית המתנהלת בעניין חברת ב.יאיר
‏21 מאי, 2014
‏כ"ב אייר, תשע"ד

 
הודעה לעיתונות
 
חקירה משטרתית המתנהלת בעניין חברת ב.יאיר

בהמשך לפניות מהציבור ומגורמי תקשורת בעניין השעיית המסחר בניירות הערך של חברת ב.יאיר (להלן: "החברה") והדיווח המיידי שנמסר על חקירה משטרתית בעניינה, מבקשת רשות ניירות ערך להבהיר כדלקמן:

עם פתיחת חקירת המשטרה לגבי החברה הוטל צו איסור פרסום על הפרשה לבקשת משטרת ישראל. צו כללי זה הוסר ביום 20 במאי 2014, אולם לבקשת החברה ניתן מיד לאחר מכן צו איסור פרסום של בית המשפט ביחס לזהות החברה ובעלי השליטה החשודים, וכן כל מידע שעלול לזהות אותם ואת החברה. כתוצאה מכך, התפרסמו באמצעי התקשורת כתבות בנוגע לחקירה והחשדות כלפי חברה ציבורית בתחום הנדל"ן, אולם נאסר פרסום מידע שיזהה את החברה עצמה.

בשל צו איסור הפרסום של בית המשפט לא ניתן היה לחייב את החברה בפרסום דוח מיידי מצד החברה, או להשעות את ניירות הערך שלה ממסחר (מחשש שהדבר יזהה מיידית את החברה ויביא בכך להפרת צו איסור הפרסום).

כאמור, מיד לאחר הסכמת המשטרה להסיר את צו איסור הפרסום שניתן קודם לכן לבקשתה, נעתר בית המשפט לבקשה חדשה מטעם החברה לאסור בין היתר פרסום כל מידע שעלול להביא לזיהוי החברה. מרגע זה פעלה רשות ניירות ערך להגשת בקשה דחופה לבית המשפט על מנת שיתיר השעיה של המסחר בניירות הערך של החברה וכן יסיר את צו איסור הפרסום כדי שניתן יהיה להורות על דיווח מיידי של החברה. לעמדת הרשות, לא ניתן לנהל מסחר תקין על בסיס שמועות ומידע לא שוויוני בין המשקיעים, ולפיכך חובת הדיווח גוברת על האינטרסים בהותרת צו איסור פרסום על זהות החברה והחשודים.

בית המשפט קיבל את עמדת הרשות והתיר לבורסה להשעות את המסחר בניירות הערך של החברה, וכן לתת הודעה על עצם השעיית המסחר מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בצו איסור הפרסום. עם קבלת החלטת בית המשפט, השעתה הבורסה את המסחר בניירות הערך של החברה. לעניין הדיווח המיידי קבע בית המשפט כי הצדדים יגבשו הסכמות בקשר עם איסור הפרסום, ואלו יובאו לפניו. בעקבות שיחות בין הרשות והחברה, הסכימה החברה לוותר על צו איסור הפרסום, והודעה על כך נשלחה לבית המשפט. עם קבלת החלטת בית המשפט על ביטול צו איסור הפרסום, הגישה החברה דוח מיידי בדבר החקירה.תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים