כניסה

ועדות הכספים והחוקה של הכנסת אישרו היום תקנות בנושא הקלות ומערכת הצבעות אינטרנטית

‏14 מאי, 2014

‏י"ד אייר, תשע"ד

 

הודעה לעיתונות

 

ועדות הכספים והחוקה של הכנסת אישרו היום תקנות בנושא הקלות ומערכת הצבעות אינטרנטית

 

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "אישור התקנות הינו צעד חשוב נוסף במהלך שנועד להקל על הגורמים המפוקחים ולפתח את שוק ההון"

 

היום (ד'), 14 במאי 2014, אושרו בוועדת הכספים של הכנסת בראשותו של ח"כ ניסן סלומינסקי, שורת תקנות שיזמה רשות ניירות ערך, אשר נועדו להקל על פעילותן של קרנות נאמנות ושל חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. צעד זה בא בהמשך לאישור החוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו בתחילת השנה ולאישור מספר תקנות מקלות. צעדים אלו מבוצעים כחלק מהתוכנית האסטרטגית "מפת הדרכים" שהתווה יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, שבין מטרותיה הקלות ברגולציה ופיתוח שוק ההון בארץ.

 

בספטמבר 2012 פרסמה רשות ניירות ערך את "מפת הדרכים" - תכנית העבודה של הרשות לשנים הקרובות. לצד הפיקוח וההסדרה של שוק ההון, הוצגה הכוונה להקל ברגולציה ולהסיר חסמים לשם פיתוח שוק ההון. מפת הדרכים כללה מתווה מפורט של הקלות בתחומי פעילות שונים של הרשות, ולאחר הליך הערות הציבור הובאה סדרת ההקלות הראשונה מתוך מתווה זה לפתחה של הכנסת. היום אושרו מספר הקלות משמעותיות ובהן ניתן למנות את הורדת גובה האגרה המוטלת על קרנות כספיות, הקלה בחובות דיווח והקלות בעבודת דירקטוריון של מנהל קרן. כן אושרו הקלות לחברות ציבוריות, שעניינן בין היתר צמצום דרישות החתימה על הדוחות כספיים, הקלות הנוגעות לגילוי הניתן בתשקיף, למתכונת עריכת דוחות כספיים ביניים ודוח דירקטוריון המצורפים לתשקיף הנפקה ראשונה לציבור (IPO), ועוד.

במקביל מקדמת הרשות בימים אלה את סדרת ההקלות השנייה שמטרתה בין היתר לעודד פעילות של חברות מחקר ופיתוח בשוק ההון הישראלי.

 

במקביל לדיון שהתקיים בוועדת הכספים, קיימה ועדת החוקה של הכנסת בראשותו של ח"כ דוד רותם דיון בו אישרה בין היתר תקנות לתחילת פעולתה של מערכת הצבעה אלקטרונית. המערכת, אותה הקימה רשות ניירות ערך, תאפשר לבעלי ניירות ערך מקרב הציבור להצביע באסיפות של חברות שניירות ערך שלהן נסחרים בבורסה בתל-אביב באמצעות האינטרנט. עד כה הציבור שרצה לממש את זכותו ולהצביע באסיפות השונות, נאלץ לעשות זאת בדרך מסורבלת של השגת אישור בעלות ונוכחות פיזית באסיפה או שליחת הצבעתו לחברה. עם הפעלת המערכת יוכל כל מחזיק בניירות ערך, מהסלון שבביתו, לקבל אישור בעלות ולהצביע באמצעות מערכת פשוטה, בכל אסיפה בה הוא זכאי להצביע, ובכך להשפיע על התנהלותן של החברות שניירות ערך שלהן נסחרים בבורסה בתל-אביב. מדובר בעוד שלב בדרך לחיזוקו של שוק ההון בישראל ולהפיכתו לשוק הון משוכלל, מתקדם ומוביל. לאחר אישור התקנות בוועדות הכספים והמדע תחל המערכת לפעול.

 

ועדת החוקה אישרה בנוסף דרישות גילוי בנושא שכר בכירים אשר יחולו על חברות ישראליות שאינן מוסרות דיווח אודות שכר חמשת נושאי המשרה הבכירה לפי תקנות ניירות ערך או הדין הזר. דרישות אלו מקובלות כיום בישראל ובשוקי הון מפותחים בעולם וחשיבותן התגברה לנוכח תיקון 20 לחוק החברות, המחייב הבאה של מדיניות התגמול בחברה ציבורית לאישור האסיפה הכללית. התיקון ישית דרישות זהות על כלל החברות הציבוריות הישראליות שאינן מדווחות לפי תקנות ניירות ערך ובכך ימנע ארביטראז' רגולטורי אפשרי בין חברות דואליות ובין חברות ישראליות הנסחרות בחו"ל בלבד.

 

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "אישור התקנות היום הוא צעד משמעותי נוסף, ביישום תכנית ההקלות ופיתוח שוק ההון בהתאם למפת הדרכים של הרשות לשם הקלה על גורמים מפוקחים ושמירת עניינם של המשקיעים מהציבור".

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות