כניסה

רשות ניירות ערך אישרה מתווה לפישוט וייעול הליך בירור צרכי לקוח

10 יוני 2014

‏י"ב סיון תשע"ד

 

הודעה לעיתונות

רשות ניירות ערך אישרה מתווה לפישוט וייעול הליך בירור צרכי לקוח

יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "המהלך יביא להתמקדות במהות האמיתית של צרכי הלקוח במקום בהתנהלות טכנית מול הלקוח"

 

במסגרת הקלות למנהלי תיקים ויועצי השקעות אישרה רשות ניירות ערך מתווה לפישוט וייעול הליך בירור צרכי לקוח.

בספטמבר 2012 פרסמה רשות ניירות ערך את תכנית ההקלות הכוללת עשרות הקלות לגורמים המפוקחים על-ידה. כחלק מיישום התכנית פרסמה הרשות היום את הוראת בירור הצרכים בנוסחה החדש.

 

בירור צרכי הלקוח והנחיותיו והתאמת השירות הניתן לו על ידי יועץ השקעות, משווק השקעות או מנהל תיקים (בעלי רישיון), נמצאים בליבת הקשר שבין בעל הרישיון ללקוח. בנוסח החדש של ההוראה ניתן דגש על מהות הליך בירור הצרכים והוא נועד לשפר את ההליך, להקל בו ולהפוך אותו ליעיל יותר עבור הלקוח ובעל הרישיון כאחד. נוסח זה כולל הקלות משמעותיות הן בביצוע הליך בירור הצרכים הראשוני והן בנוגע להליך העדכון השוטף.

 

אחת המטרות המרכזיות של תיקון ההוראה היא לכוון את בעלי הרישיון לחדול מהתמקדות בדרישות הטכניות של התהליך שנערך מול הלקוח, ולהביא להתמקדות במהות כך שתביא להכרות אמיתית של צרכיו. לפיכך בוטלו דרישות רבות שנכללו בנוסח הקודם כדוגמת הצורך בחתימת לקוח על כל סירוב להשיב לשאלות, דרכי ההתקשרות עם הלקוח הורחבו ואף ניתן לבעלי הרישיון שיקול דעת להחליט מה לשאול את הלקוח בתהליך הראשוני, מעבר לשני נושאי ליבה שנקבעו. נקבעו גם הקלות משמעותיות ביחס לעדכון צרכי הלקוח מעת לעת.

 

במקביל פרסמה הרשות להערות ציבור הצעה להקלה נוספת על בעלי הרישיון באמצעות תיקון דרישות הביטוח החלות עליהם.

תגיות: