כניסה

ועדת האכיפה המנהלית החליטה כי איתן בר זאב, מנכ"ל ביג, ביצע הפרה מנהלית של שימוש במידע פנים
‏3 פברואר, 2014
‏ג' אדר א, תשע"ד

הודעה  לעיתונות
  
ועדת האכיפה המנהלית החליטה כי  איתן בר זאב, מנכ"ל ביג, ביצע הפרה מנהלית של שימוש במידע פנים
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "ההחלטה בדבר בר זאב חשובה ומהווה תקדים בפירוש מושג מידע הפנים"
 
היום (ג'), 3 בפברואר 2014, פורסמה החלטת מותב ועדת האכיפה המנהלית בראשות יו"ר המותב השופט המחוזי בדימוס יהושוע גרוס, וחברי המותב ד"ר לאה פסרמן וד"ר מאיר סוקולר, שניתנה ביום 3 בדצמבר 2013. בהחלטה קבע המותב כי  איתן בר זאב, מנכ"ל ביג מרכזי קניות, ביצע הפרה מנהלית של שימוש במידע פנים. התיק המנהלי נחקר על ידי מחלקת החקירות מודיעין ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך, ומחלקת האכיפה ברשות ייצגה את עמדת הרשות בהליך בפני המותב.
 
בר זאב רכש מניות מחברת ביג לחשבונו כעשרה ימים לפני פרסום הדוחות הכספיים הרבעוניים של החברה, כאשר טיוטת הדוחות הייתה בידיו. מטרת הפעולה הייתה להקטין את ההלוואה שהיה אמור לקבל מהחברה במסגרת הקצאה פרטית שנערכה עבורו מספר שבועות לאחר מכן לפי חוזה העסקתו, ולמנוע בכך הפסד של 100,000 ש"ח. בביצוע פעולה זו, בר זאב ביצע שימוש אסור במידע שהיה בידיו אודות נתוניה הכספיים של החברה בטיוטת הדוחות הכספיים שטרם פורסמה.
 
מותב הוועדה המנהלית קבע בהחלטתו כי מידע הכלול בדוחות כספיים הוא מטבעו מידע פנים, דהיינו מידע שיש בו כדי להביא לשינוי בשער נייר הערך ולהשפיע על החלטות המשקיע הסביר. זאת גם אם אין בנתוני הדוחות חידוש או הפתעה ביחס לנתוני דוח קודם.  
 
עוד קבע המותב כי רווחי שערוך בדוחות כספיים בחברת ביג, שהינה חברת נדל"ן מניב, הינם בפני עצמם מידע פנים, מעצם היותם כוללים מרכיב סובייקטיבי שהציבור אינו יכול לדעת אותו מראש.
 
המותב קבע כי בר זאב פעל ברשלנות בהתייעצות האגבית שקיים עם היועצת המשפטית הפנימית של החברה ואנשי הכספים. במסגרת ישיבת ההתייעצות הספונטאנית, שהתקיימה ללא הכנה מוקדמת וללא בדיקה מעמיקה, לא קבל למעשה חוות דעת ברורה מהיועצת המשפטית הפנימית האם יש בידו מידע פנים. זאת, על רקע קיום דוא"ל בו הזהירה היועצת המשפטית החיצונית את בר זאב מפני ביצוע עסקאות בסמוך לפרסום הדוחות הכספיים בשל החשש משימוש במידע פנים.
 
המותב קבע, כי אין ספק ש"איש פנים" סביר חייב להיות מודע לבעייתיות הכרוכה בביצוע השקעה במניות החברה סמוך לפרסום הדו"ח הכספי, קל וחומר בנסיבות המקרה דנן כאשר האזהרה שנשלחה מהיועצת המשפטית החיצונית הייתה צריכה להדליק נורה אדומה. האמצעים בהם נקט בר זאב כאמור לא היו מספקים ולא היו סבירים. המותב קבע כי העובדה שחשד כי בידיו מידע פנים, אך נמנע מלברר חשד זה באופן מעמיק ורציני, אם על ידי התייעצות נוספת עם היועצת המשפטית החיצונית, או אם בדרך של קבלת חוות דעת משפטית כתובה ומנומקת בעניין, אלא הסתפק בהתייעצות לא פורמלית וחפוזה עם עובדי החברה, הכפופים לו, מצביעה על התרשלות מצדו.
 
המותב הטיל על בר זאב עיצום כספי בגובה 100,000 ש"ח וכן עיצום כספי על תנאי בגובה דומה. העונש שהוטל נמוך מזה שהתבקש על ידי רשות ניירות ערך , וזאת, לפי המותב, מכיוון שהכריע כי בר זאב פעל בתום לב, במטרה למקסם את הרווחים מחוזה ההעסקה שלו, ולא בגלל ידיעת מידע הפנים המדובר. יחד עם זאת, בשל העובדה שהתרשל בהתנהלותו, הוטל עליו העיצום.
 
המותב אף התייחס בהחלטה לבקשתו של בר זאב שלא לפרסם את ההחלטה בעניינו עקב פגיעה קשה בשמו הטוב ודחה בקשה זו תוך שהוא מסתמך על החלטת בית המשפט המחוזי בעניין אפריקה תעשיות, אשר קבעה כי פרסום ההחלטות בהליכים המנהליים הוא הכלל ואי פרסום יהיה בנסיבות חריגות במיוחד. המותב קבע כי בר זאב לא הביא בפניו נסיבות כאמור.
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "ההחלטה בדבר בר זאב חשובה ומהווה תקדים בפירוש מושג מידע הפנים. על אנשי פנים לתת דעתם לכך שטיוטת הדוחות הכספיים לפני פרסומם עשויה להוות מידע פנים גם אם אין בה חידוש או הפתעה ביחס לאמור בדוח הרבעון הקודם. רשות ניירות ערך תמשיך לנקוט באכיפה בלתי מתפשרת בכל הנוגע להפרות החוקים שהיא מופקדת עליהם".
 

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות