כניסה

שר האוצר אישר את הצעת רשות ניירות ערך לתיקון חקיקה שיאפשר לחברות ניהול תיקים גדולות הרשומות ומפוקחות במדינות מסוימות להציע את שירותיהן ללקוחות בישראל, בלא שתחול עליהן חובת רישוי
20/01/2008
 
שר האוצר, רוני בר-און: "המהלך יביא לשיפור התחרות בשוק השירותים והייעוץ בישראל ויאפשר נגישות נוחה של הציבור הישראלי לשירותים של הגורמים המובילים בשוק הגלובאלי"

שר האוצר, רוני בר-און, אישר לפני מספר ימים את הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מס' 11 בחוק הייעוץ. התיקון יאפשר לחברות זרות, העוסקות בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, ושעומדות בקריטריונים מסוימים שתגדיר הרשות, להציע את שירותיהן ללקוחות בארץ גם מבלי שתחויבנה ברישוי.
 
שר האוצר אמר שזהו צעד נוסף בתוכנית להסרת חסמים אשר תאפשר את השתלבות תעשיית הפיננסיים הישראלית בשוק הפיננסיים העולמי. "נמשיך לפעול לבניית תשתית רחבה לפיתוח ולשכלול שוק ההון ולהידוק הקשר עם השווקים הבינלאומיים." הוסיף השר.
 
יו"ר הרשות, משה טרי, בירך על אישור ההצעה. "אחרי שהשלמנו רפורמה דומה בתחום קרנות הנאמנו עשינו צעד גדול בדרך להשלמת הריקמה המחברת את ישראל עם השווקים הבינלאומיים", אמר טרי, "קבלנו כבר לא מעט פניות מחברות זרות בהקשר זה. בואן של חברות המספקות שירותי ייעוץ וניהול תיקים יגביר את התחרות בתחום זה בארץ וייצר מוטיבציה לחברות הישראליות לשפר את ביצועיהן במטרה להתמודד על כספו של ציבור המשקיעים בארץ".
 
חוק הייעוץ אוסר על עיסוק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות ללא רשיון מתאים. חוק זה, ככל חוקי המדינה, הוא טריטוריאלי - ולכן חל על כל מתן שירות בישראל. עמדת הרשות היא כי כל מתן שירות למי שנמצא בישראל נכנס לגדר החוק ומצריך רשיון, אפילו אם נותן השירות עצמו נמצא מחוץ לישראל וגם אם כל השירות ניתן באמצעות דואר אלקטרוני, פקסים, טלפון וכדומה. לפיכך, ולאור העובדה כי על פי הוראות החוק תנאי מקדמי לקבלת רשיון הוא היות המבקש תושב או אזרח ישראל, יחד עם החובה להעסיק בתאגיד לפחות בעל רשיון אחד שהינו בעל רשיון ישראלי (ועליו, כאמור, להיות אזרח או תושב ישראל) הרי שעל פי המצב הקיים אין זרים - יחידים וחברות - רשאים לפנות ולהעניק שירותים של ייעוץ השקעות וניהול תיקים למי שנמצא בישראל.
 
מצב משפטי זה אינו מאפשר לחברות זרות לשווק את עצמן בארץ ולהעניק את שירותיהן ביוזמתן למי שנמצא בישראל, גם אם הן עצמן פועלות מחוץ לישראל על פי רשיון כדין שניתן במדינה בה הן פועלות, ופונות לישראלים באמצעות המדיה האלקטרונית או בעת ביקורים מזדמנים בישראל, וגם כאשר החשבונות המנוהלים מנוהלים מחוץ לישראל. בכך נמנעת האפשרות ממי שנמצא בישראל להיחשף לשירותים הניתנים על ידי גופים מקצועיים זרים שאינם מעוניינים לפתוח סניף בישראל אלא מעוניינים לתת את שירותיהם ממקום מושבם. כך נוצר מצב שבו החוק אינו מונע מלקוח ישראלי לפנות מעצמו וביוזמתו לחברה זרה ולהעביר לידיה את ניהול תיק ההשקעות שלו – אך הוא אינו מאפשר לאותה חברה לפעול בישראל ללא רשיון.
 
מסיבה זו יזמה הרשות כבר לפני מספר שנים תיקון חקיקה שעל פיו גופים זרים המוסמכים במדינת מוצאם לעסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקים יהיו רשאים להציע את שירותיהם בישראל גם אם אין ברשותם רשיון ישראלי מתאים, ובתנאי שהעוסק הזר יעמוד באחת משתי החלופות הבאות:
 

1. פעילות במסגרת חברה ישראלית בעלת רשיון מתאים בישראל או במסגרת בנק הרשאי לעסוק בייעוץ השקעות. הגופים הישראליים ישאו באחריות מלאה לפעילותו של העוסק הזר, כולל בהקשר של עמידתו בתנאים  שקובע החוק לפעילותו זו. פעילות בדרך זו תהיה פתוחה בפני כל עוסק זר, ללא כל התניה נוספת.  

2. בכל הנוגע לניהול תיקים תתקיים גם החלופה של התקשרות ישירה של חברות בינלאומיות גדולות העוסקות, על פי היתר ממדינת מוצאן, בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, עם לקוחות מתוחכמים בישראל - כאשר הפעילות השיווקית של החברה הזרה תתבצע בישראל ואילו ניהול התיק יתבצע בארץ המוצא. פעילות בדרך זו תהא פתוחה לעוסקים זרים מארצות הברית וממדינות האיחוד האירופי.
 
הצעת התיקון לחוק תועבר לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה.

 


תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות