כניסה

הכנסת אישרה תיקון חקיקה המקל על הרשות לבצע חקירות פליליות
09/11/2008
 
מליאת הכנסת אישרה בשבוע שעבר תיקון חקיקה המעגן ומבהיר סמכויות אכיפה של רשות ניירות ערך וחוקריה ומפשט את הליכי החקירה. 
 
התיקון מעגן את סמכות רשות ניירות ערך לחקור עבירות פליליות מסוימות כגון שוחד, מרמה והלבנת הון, כאשר הן מבוצעות בקשר לעבירות מתחום ניירות הערך, בכדי למנוע אי סדרים בין גופי האכיפה השונים, כפילויות ופגיעה בנאשמים.
 
כן מאפשר התיקון ליו"ר הרשות לדרוש מחברי בורסה כל ידיעה ומסמך שנוגעים לעסקאות בני"ע שבוצעו באמצעותם, לרבות פרטי הזיהוי של המבצעים.
 
המדובר במידע החיוני לפיקוח על תקינות המסחר ולאכיפת חוק ניירות ערך. ההליך שהיה קיים לפני תיקון החוק הכביד על יכולתה של הרשות לפקח ולבקר את המסחר בבורסה. סמכות זו תסייע באופן משמעותי להליך בקרת המסחר וליכולתה של רשות ניירות ערך למנוע מניפולציות בשוק ההון.
 
עוד עיגנה הכנסת את סמכויות חוקרי רשות ניירות ערך. סמכויות החוקרים הושוו לסמכויות המסורות היום לגופי חקירה אחרים, כך שמעתה ואילך הובהרה בדין סמכותם לבצע עיכוב, מעצר ושחרור בערובה. חוקרי הרשות אף יוכלו לבקש מבית משפט שלום צו זמני לתפיסת רכוש הקשור לעבירות ניירות ערך כגון כספים, ניירות ערך ורכוש הנובע ממנו. כל זאת, במטרה למנוע מהם לשמור בידם את פירות העבירה או להבריחם מהארץ.
 
רשות ניירות ערך תוכל להחזיק אצלה חפצים שנלקחו מחשודים למשך שנה. לאחר מכן, אם יידרש זמן נוסף יהיה על הרשות לקבל הארכה מבית המשפט. 
 
תחולת החוק נקבעה ל-30  יום ממועד פרסום החוק ברשומות.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות