כניסה

רפורמה מבנית ברשות: מחלקת הפיקוח על קרנות הנאמנות ומחלקת הפיקוח על בעלי הרשיון מוזגו למחלקה אחת – מחלקת ההשקעות
08/07/2008

מטרתו המרכזית של המיזוג – ייעול הפיקוח על הגופים המנהלים נכסי המשקיעים וקידום מהלכים אסטרטגים. כמנהל המחלקה מונה מר דודו לביא, שעד לאחרונה כיהן כמנהל מחלקת הפיקוח על קרנות הנאמנות
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' זוהר גושן, הקים לאחרונה מחלקה חדשה ברשות, היא מחלקת ההשקעות. המחלקה החדשה ממזגת לתוכה שתי מחלקות קיימות - המחלקה לפיקוח על קרנות הנאמנות והמחלקה לפיקוח על יועצי ההשקעות, משווקי ההשקעות ומנהלי התיקים. המחלקה החדשה, בדומה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), מפקחת על המתווכים השונים בתחום ההשקעות (קרנות נאמנות, מנהלי תיקים, משווקי השקעות ויועצי השקעות) ומסדירה את פעילותם.
 
הקמת המחלקה החדשה היא תולדה של חשיבה מחודשת שהתבצעה ברשות ניירות ערך בעקבות רפורמת בכר. רפורמה זו העבירה את הבעלות על הגופים העוסקים בניהול נכסי הציבור מהבנקים לגופים פרטיים אשר מרכזים - בדרך כלל תחת קורת גג אחת - מגוון רחב של פעילויות המפוקחות על ידי הרשות. זאת, במסגרת המאמץ להפוך את הבנקים, ספקי הייעוץ העיקריים של הציבור, להפוך לגופים המעניקים ייעוץ מקצועי וחסר פניות ככל הניתן. בעקבות הרפורמה נוצר צורך בהידוק ובייעול של הפיקוח על המתווכים בתחום ההשקעות. לפיכך, הוחלט ברשות להתמודד עם האתגר הזה באמצעות גיבוש מודל ראוי ואפקטיבי להסדרת תחומי הפעילות הללו במטרה לנצל ביעילות מרבית את המשאבים העומדים לרשותה.  
 
מחלקת ההשקעות מונה כשלושים איש וכמנהלה מונה מר דודו לביא, ששימש עד כה כמנהל המחלקה לפיקוח על קרנות נאמנות. להלן פרטים אודות הסגל הבכיר של המחלקה ותחומי אחריותם:
 
 • -  גב' איטה שוחט תהיה הממונה על מערך הרישוי ותרכז את הטיפול ברישוי בעלי
 •   הרשיון ומנהלי הקרנות, ובהמשך, עם השלמת הליך החקיקה, גם ברישום ורישוי
 •   הגופים הזרים שיציעו את שרותיהם לציבור לפי תיקון 11 לחוק הייעוץ ותיקון 13 לחוק
 •   הקרנות.
 • - עו"ד שרה קנדלר תרכז את הסדרת התחומים האסטרטגיים שתכליתם השגת היעדים
 •   שבבסיס המהלך.
 • - גב' שרון אופיר תנהל את היחידה לפיקוח על קרנות הנאמנות, שתרכז את הפיקוח
 •   השוטף על הקרנות.
 • - מר אלחנן הרמור ינהל את היחידה לפיקוח על בעלי הרשיון,  שתרכז את הפיקוח
 •   השוטף על מנהלי התיקים, משווקי ההשקעות ויועצי ההשקעות.
 • - רו"ח (עו"ד) איגור איבניצקי ינהל את היחידה לביקורת, שתרכז את תחום הביקורות
 •   והפיקוח על הנאמנים לקרנות.
 • - עו"ד דורית גילת תשמש כיועצת המשפטית של המחלקה.
תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות