כניסה

רשות ניירות ערך מפחיתה את סכום האגרות שמשלמות לה החברות הציבוריות ב-15%
01/07/2008
 
רשות ניירות ערך החליטה השבוע להפחית את סכומי האגרות שמשלמות לה החברות הציבוריות בשיעור של 15 אחוז. זאת, נוכח הגידול במספר הגופים המפוקחים על ידי הרשות ובפעילותם, שהביאו לעליה בהכנסות הרשות מגביית אגרות. פעילות זו מאופיינת, בין השאר, בריבוי הנפקות מאז ראשית השנה. ההפחתה לא תחול על תאגידי הרישום הכפול, שממילא חייבים רק בתשלום של מחצית סכום האגרה.
 
בשנים האחרונות, בעקבות הגאות בשוק ההון, הפחיתה הרשות מספר פעמים את סכומי האגרות שהיא גובה מחברות מדווחות, מקרנות נאמנות ומהבורסה לניירות ערך. אגרות אלה מהוות חלק ניכר מתקציב הרשות וכאשר נוצרת גאות בשוק היא מפחיתה אותן במטרה להקל על התאגידים המדווחים ועל הבורסה.  כך, לדוגמה, הפחיתה הרשות בשנים 2004-2005 את שיעור האגרה שהיא גובה ב-15%, בשנת 2006 ב-20% ובשנת 2007- שוב ב-15%.
 
בשל העובדה שהתיקון מתבצע סמוך למועד הקבוע בו על החברות וקרנות הנאמנות לשלם את האגרה השנתית (1 באוגוסט), מציעה הרשות כי השנה יידחה המועד ל-1 בספטמבר.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות