כניסה

רשות ניירות ערך תוכל לזהות פעולות של גופים מוסדיים במסחר באמצעות סימול מיוחד
18/08/2008
 
מידע הכלול בנתוני המסחר המועברים כיום מהבורסה למערכות הממוחשבות של הרשות מאפשר זיהוי חד-ערכי של הפעילים בניירות ערך על פי מספר שכל חבר בורסה מייחס לכל אחד מלקוחותיו
 
רשות ניירות ערך תוכל לבצע זיהוי ישיר של פעולות שמבצעים גופים מוסדיים המנהלים כספם של אחרים במסחר בבורסה. זאת, במטרה לייעל את הפיקוח על הגופים ועל הפעילים בהם ולקצר את פרקי הזמן הנדרשים לצורך איתור הפרות חוק והשלמת הטיפול בהן. החלטה על היערכות זו התקבלה אתמול על ידי מליאת הרשות.
 
הצורך בהגברת הפיקוח על פעילותם של מנהלי השקעות ופעילים בשוק ההון בקרב הגופים המוסדיים נולד לאחר רפורמת בכר, שבמסגרתה עברה השליטה בגופים פיננסיים גדולים מן הבנקים לידי חברות שונות. מהלך זה חייב הערכות פיקוחית חדשה, ברמה התפיסתית והטכנולוגית - והכל לשם הבטחת עניינו של המשקיעים שכספם מנוהל על ידי גופים אלה.
 
בהמשך לכך, ולשם ייעול הפיקוח, הוחלט על הגברת התיאום בין הרגולטורים המפקחים על הגופים המוסדיים. במסגרת זו רשות ניירות ערך תוכל לקבל לידיה ממנהלי קרנות הנאמנות מידע על עסקאות המבוצעות על ידי הקרנות, עבורן ובחשבון הנוסטרו של החברה לניהול קרנות. כמו כן, תוכל הרשות לקבל מידע הנוגע לפעילות בחשבונות הנוסטרו ובחשבונות המפצלים של חברות לניהול תיקים.
 
נוסף על ייעול הפיקוח הצפוי כתוצאה מהמהלך בפיקוח הרשות על מנהלי הקרנות ומנהלי התיקים, ישפר המידע גם את הפיקוח על המסחר בבורסה לניירות ערך. לצורך כך צפוי להתקבל גם מידע אודות הפעילות שמבצעים גם הגופים המוסדיים המפוקחים על ידי אגף שוק ההון באוצר (קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות). הממונה על שוק ההון כבר הביע את הסכמתו ואת תמיכתו במהלך.
 
יש לציין כי מדובר בפעילות שדומה לה מתבצעת בקרב רגולטורים בינלאומיים שונים. המסגרת המשפטית המסדירה את הפיקוח על המסחר באירופה קבועה במסגרת הדירקטיבה שמסדירה את הרגולציה המתואמת של האיחוד האירופי על שוק המוצרים הפיננסיים (MiFID). ה-MiFID   מחייב את כל הגופים המורשים לבצע הוראות למסחר בניירות ערך אשר נמסרו להם על ידיי לקוחותיהם ולהעביר לידיו מדי יום פרטים שונים הנוגעים לעסקאות אשר התבצעו על ידי לקוחותיהם, לרבות פרטים הנוגעים לעסקאות "מעבר לדלפק". במסגרת חובת הדיווח המפורטת לעיל, נדרשים הגופים המדווחים לזהות את לקוחותיהם.
 
הציפיות הן כי הגברת יעילות הפיקוח וזיהוי הפעילים יביאו לשיפור ברמת המיקוד של העוסקים במלאכת הפיקוח. שיפור המיקוד יוביל לקיצור פרקי הזמן הנדרשים לצורך האיתור והשלמת הטיפול באירועים חריגים. כמו כן, הציפייה היא שההרתעה בקרב הפעילים בשוק תגבר לאור הידיעה כי פעילות המסחר אותה הם מקיימים שקופה וחשופה בכל עת לעיני הרשות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים