כניסה

מהפכת XBRL מתקדמת צעד נוסף: הגירסה הישראלית לשפת הדיווח אושרה על ידי הארגון הבינלאומי המפקח על הטמעתו
20/12/2007
 
ישראל היא מהמדינות הבודדות בעולם שבהן תוחל החל מ-2008 חובת דיווח בשפת XBRL. משה טרי: "עיני רשויות ניירות ערך בכל העולם, כולל ה-SEC, נשואות אלינו כדי ללמוד מאיתנו ומן הניסיון שנצבור בהטמעת פרויקט זה"
 
ארגוןInternational  XBRL אישר לאחרונה את הגרסה הישראלית לשפת הדיווח XBRL, כפי שהוגשה על ידי הרשות לצורך אישור והפעלה במסגרת מערכת הדיווחים מגנא. הגירסה הישראלית תורגמה על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. ישראל היא בין המדינות הראשונות המכילות חובת דיווח ב-XBRL על כלל החברות הציבוריות. חובת הדיווח תחול החל מ-1 בינואר 2008.
 
השפה מאפשרת לראות ולהשוות נתונים מספריים מדוחות כספיים המעידים על ביצועי חברות שונות ובין דיווחים של אותה חברה עצמה בתקופות שונות – וכל אלה ללא קשר לשפת הדיווח. המשמעות היא שקורא דוחות פיננסיים בקוריאה או בפורטוגל, למשל, יוכל באמצעות תוכנה סטנדרטית הקיימת בארצו לקרוא ולהבין נתונים מספריים מדוחות פיננסיים בעברית ולקראם בשפתו שלו.
 
XBRL  (eXtensible Business Reporting Language) היא שפת דיווח אלקטרונית של נתונים כספיים ואחרים, אשר צברה לאחרונה תאוצה בשימוש בעולם. השפה פותחה ע"י קונסורציום בינלאומי הכולל מאות מדינות וארגונים, והיא הופכת במהירות לסטנדרט בינלאומי בתחום הדיווח הכספי. שפה זו שייכת למשפחת שפות הנקראות XML (eXtensible Markup Language) שהמיוחד בהם הוא האפשרות לסמן פרמטרים בעזרת תגיות חכמות. שפה זו מכילה אוסף של מילים (taxonomy) המאפשרים זיהוי והצגה מדויקת ואמינה של נתונים מתוך הדוחות הכספיים, ומאפשרים עבוד נתונים, ממשקים מחשוביים למערכות אחרות, חישובים שונים, הבנת דוחות הכתובים בשפות שונות, וכו'. מגנא, מערכת הדיווחים האלקטרוניים שפותחה ברשות ואשר באמצעותה מדווחים מזה 4 שנים כל הגופים הכפופים לפיקוחה, כבר פותחה על בסיס XML.
 
יישום XBRL במערכות המחשוב של הרשות הופך כיום לרלוונטי ביותר, עם קבלת תקן החשבונאות הבינלאומית IFRS החל מ 2008, שיאפשר יתרונות רבים לשימוש ב- XBRL, בכך שהנתונים של הגופים המדווחים בישראל, יהיו גלויים ומובנים למשקיעים בכל רחבי העולם, מבלי שהם ידעו כלל עברית, ומבלי שתהיה להם יכולת לקרוא דוחות כספיים מלאים של החברות.
 
לפיכך, השנה ביצעה הרשות מהלך של יישום טקסונומית XBRL במערכות המידע ברשות, ובראש ובראשונה במגנא. הטקסונומיה הישראלית מבוססת על הטקסונומיה של IFRS שהוכנה ע"י IASB, אשר לה התווספו מספר שדות נוספים שנדרשים על פי החקיקה המקומית. הטקסונומיה כוללת גם תרגום של כל המונחים הרלוונטיים בטקסונומיה של IFRS לעברית, ע"י המוסד לתקינה חשבונאית ובסיוע הרשות. כמו כן, ובסיוע חברת טלדור, הוכנו קבצי המחשב המתאימים עם שפת הדיווח החדשה, בוצעו בדיקות התאמה לדרישות הסטנדרט הבינלאומי, החל שלב הפיתוח המחודש של טפסי הדיווח, והשינויים הנדרשים באתר ההפצה של מגנא. 
 
המעבר לדיווח הכולל קובץXBRL אינו משנה את אופן הדיווח שמבצע המדווח היום במגנא ולכן תהליך המעבר הוא שקוף למדווח, למעט השינויים הנדרשים בדוחות עקב אימוץ תקן IFRS. השינויים שמבוצעים עבור התאמת מגנא ל- XBRL מבוצעים מאחורי הקלעים של הליך הדיווח. כפי שדיווח דוח כספי במגנא היום כולל הקלדת עשרות שדות נתונים לטופס HTML וצרוף קובץ PDF, כך דיווח לאחר המעבר לתקינה בינלאומית ימשיך בדיוק באותה מתכונת. ההבדל הוא שבעתיד מגנא תייצר מאותם נתונים מוקלדים גם קובץ XBRL (בנוסף ל- XML) ותפיץ אותו.
 
הדיווחים הפומביים במגנא מוצגים כיום באופן מיידי באתר ההפצה של מגנא. לאתר זה יתווסף דף נוסף שיציג את הדיווחים הכספיים עם קובץ ה- XBRL בצורה נגישה להורדה ולצפיה לציבור הרחב. בנוסף כחלק ממנגנון ההפצה הקיים היום יופצו קבצי ה-XBRL גם לבורסה, למפיצי מידע, ולגופים נוספים שיהיו מעוניינים במידע בארץ ובחו"ל.
 
החקיקה הקיימת היום בנושא מגנא כבר מחייבת את כל החברות לדווח אך ורק דרך המערכת ולפי הטפסים הנמצאים בה. המנגנון של הדיווח לא משתנה עבור המדווחים ולכן לא נדרש שינוי חקיקה כלשהוא ליישום XBRL.
 
ההיערכות המיחשובית, התרגום ושאר ההכנות להחלת דיווח החובה בשפת XBRL נעשתה בזמן שיא: החל מרגע שטרי הורה על תחילת ההיערכות ועד לסיום הקמת התשתית המיחשובית, המשפטית, החשבונאית והדיווחית חלפה שנה אחת בלבד – זמן שיא בהשוואה לאורך התהליך המקביל במדינות אחרות בעולם המערבי.
 
"כדי למשוך משקיעים זרים לישראל עלינו לדבר בשפה שלהם", אמר על כך לאחרונה יו"ר הרשות, משה טרי, "הרשות הובילה שני מהלכים קריטיים בכיוון זה. קודם כל, בכך  שחייבה את החברות הישראליות החל משנת 2008 לאמץ תקינה בינלאומית  - IFRS  – זו השפה החשבונאית שבה מדברים כיום במעל מאה מדינות בעולם וישראל לא נשארה מאחור. המהלך השני הוא מהלך שבו מדינת ישראל מובילה ומקדימה את שאר מדינות העולם: הדיווח באמצעות  XBRL. דיווח באמצעות פלטפורמה אלקטרונית זו יאפשר לכל משקיע לקרוא את הנתונים המספריים בדוחות ללא קשר לשפת הדיווח המקורית. ישראל היא בין המדינות הראשונות בעולם שבה יושם פרוייקט זה באופן מלא ורחב, ועיני רשויות ניירות ערך בכל העולם – מה- SEC דרך רשויות אחרות – נשואות אלינו כדי ללמוד מאיתנו ומן הניסיון שנצבור בהטמעת פרוייקט זה.  שני מהלכים אלה יאפשרו  לגופי השקעות בינלאומיים לקרוא ולהבין דוחות כספיים שנערכו בישראל - בשפתם שלהם, מבלי שמרחק גיאוגרפי או תרבותי יהווה מכשול להחלטת ההשקעה".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות