כניסה

רשות ניירות ערך מחייבת חברות לכלול בדיווחיהן מידע הנוגע למינוי נשים לדירקטוריון
26/11/2007
 
רשות ניירות ערך הכניסה לאחרונה למגנא, מערכת הדיווחים הרשמית של הגופים המפוקחים על ידה, סעיף המחייב כל חברה מדווחת, המכנסת אסיפה כללית, לכלול בדיווח גם פרטים על מינוי נשים לדירקטוריון שלה. זאת, כחלק מפעילות לקידום נושא שוויון ההזדמנויות ולחיזוקן הכלכלי של חברות בשוק ההון.
 
חוק החברות קובע כי "בחברה שבמועד מינוי דירקטור חיצוני כל חברי הדירקטוריון שלה הם בני מין אחד, יהיה הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השני". מאחר ומינוי דירקטור מחייב אישור אסיפה כללית, הוסיפה הרשות לטופס הדיווח במגנא על זימון אסיפה כללית, שתי שאלות המתייחסות לכך: הראשונה, האם על סדר היום מונחת הצעה לאשר מינוי של דירקטור חיצוני; והשנייה - האם מינוי הדירקטור החיצוני הינו בהתאם להוראה בחוק החברות המחייבת מינוי נשים במקרה שהדירקטוריון מורכב מגברים בלבד. כל חברה מדווחת חייבת לענות על השאלה הראשונה, ובמידה והיא משיבה עליה בחיוב – גם על השנייה.
 
רשות ניירות ערך סבורה כי מהלך זה, המחייב את החברה לגלות באופן פוזיטיבי את יישום החובה למנות לדירקטוריון החברה לפחות אישה אחת, יביא להגברת המודעות בקרב הנהלת החברות הציבוריות לקיומה של הוראת החוק ולחשיבות מילויה.
 
הנושא נבדק לאחרונה בידי הרשות לאחר פנייה שנתקבלה מרו"ח איריס שטרק, עד לאחרונה יו"ר דירקטוריון חברת נמל אשדוד. שטרק, סגנית נשיא לשכת רואי חשבון, דירקטורית ופעילה בתחום קידום נשים, פנתה לרשות ביוזמה להגביר את המודעות ולחזק את אכיפת הדיווח בכל הקשור למינוי נשים לדירקטוריונים של חברות ציבוריות. שטרק והיועצת הבכירה ליו"ר הרשות, עו"ד יעל אלמוג, גיבשו יחד את הרעיון שמטרתו להציף את המידע הנוגע למינוי נשים לדירקטוריון באופן שייכלל בדיווחי החברות, מתוך הכרה בחשיבות המידע לציבור המשקיעים; רעיון שנסמך על ההכרה שמינוין של נשים, הנו בעל ערך כלכלי ממשי לחברות.
 
יו"ר רשות ניירות ערך, משה טרי, אמר: "שוק ההון הוא זירה שבה ניתן כל העת ביטוי לכישורי האנשים הפועלים בו. בשוק פועלות לא מעט נשים בעלות יכולת ניהולית גבוהה, כישורי מנהיגות ומומחיות פיננסית – ולפיכך רק הגיוני הוא שחברות ידווחו כיצד הן עומדות ביעד שקבע המחוקק לעניין שילוב נשים בתפקידי מפתח".
 
רו"ח איריס שטרק אמרה: "נשים מהוות כוח מניע לכלכלה ומוכח כי העסקתן תורמת לצמיחה העולמית. המחקרים כיום מראים שחברות מרובות נשים ובעמדות בכירות, משיגות תשואות גבוהות יותר להון ושגיוון כוח האדם בהנהלה ובדירקטוריון, מניב תוצאות טובות יותר לחברות. לפיכך, יש לאכוף את החוק הקיים ובעתיד, אף לפעול לשינויו של החוק כך שיתאים לחקיקה המתקדמת באירופה. המהלך של הרשות נועד לא רק לפעול לקידום שוויון ההזדמנויות אלא להוביל לשיפור ביצועי החברות בשוק ההון ולשיפור רווחיותן".
 
רו"ח שטרק התייחסה בדבריה למחקרים הממחישים כי נשים בעמדות בכירות תורמות לביצועים הפיננסיים של חברות ציבוריות. לדבריה, ארגון Catalyst, גוף מחקר וייעוץ הפועל ללא כוונת רווח בדק את הקשר בין ייצוג נשי בהנהלה לבין הביצועים הפיננסיים של החברה. המחקר, שנערך בארה"ב, בדק 353 חברות מתוך 500 החברות המובילות של ה Fortune, בין השנים 1996 – 2000. במסגרת המחקר נבדקו שני פרמטרים מרכזיים: תשואה להון ותשואה משוקללת למשקיע. תוצאות המחקר הראו שחברות עם ייצוג נשי גבוה בהנהלה (TMT = Top Management Teams), השיגו תשואה להון גבוהה ב – 35.1% ותשואה משוקללת למשקיע גבוהה ב – 34% בהשוואה לחברות שבהן היה ייצוג נשי נמוך בהנהלה.
 
שטרק מסרה כי דו"ח מעודכן יותר של הארגון, שפורסם השנה הציג ממצאי מחקר שבדק את הקשר בין ביצועי חברות לבין ייצוג נשים בדירקטוריונים. לפי מחקר זה, חברות גדולות עם שיעור גבוה של נשים בדירקטוריון רושמות בממוצע ביצועים פיננסיים טובים משמעותית מביצועיהן של אלו שמספר הנשים במועצות המנהלים שלהן קטן יותר. גם כאן, מתבסס הדו"ח על בחינת תוצאות פיננסיות של חברות מרשימת 500 התאגידים הגדולים בארה"ב (רשימת Fourtune), בין השנים 2001 – 2004. במחקר זה נבדקו שלושה מדדים פיננסיים: תשואה להון בעלים, תשואה למכירות ותשואה להון מושקע. בחינת התשואה להון הראתה שביצועי החברות עם שיעור הנשים הגבוה ביותר בדירקטוריון עלו ב-53% בממוצע על ביצועי החברות ששיעור הנשים במועצות המנהלים שלהן היה הנמוך ביותר. בחינת התשואה למכירות העלתה שביצועי החברות בעלות שיעור הנשים הגבוה עלו ב-42% וגם בחינת התשואה להון מושקע העלתה שביצועי החברות בעלות שיעור הנשים הגבוה ביותר במועצות המנהלים שלהן עלו ב-66% בממוצע על ביצועי החברות ששיעור הנשים במועצות המנהלים שלהן היה הנמוך ביותר.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות