כניסה

רשות ניירות ערך מפחיתה את האגרות השנתיות המוטלות על חברות ציבוריות ב-15 אחוזים
30/07/2007
 
רשות ניירות ערך מבצעת השנה הפחתה של 15 אחוזים באגרה השנתית לשנת 2007 שהיא גובה מהתאגידים המדווחים, מקרנות הנאמנות ומהבורסה.
 
וועדת הכספים של הכנסת אישרה את הצעת האוצר, ביוזמת רשות ניירות ערך,  להביא להפחתת האגרות השנתיות שהרשות גובה מהתאגידים המדווחים, קרנות הנאמנות והבורסה לשנת 2007 ב- 15 אחוזים, בדומה להפחתות שיזמה הרשות בשנים האחרונות. זאת, בעקבות העובדה שבשנים אלה התקיימה פעילות מואצת בשוק ההון. פעילות זו מאופיינת, בין השאר, בריבוי מאסיבי של הנפקות מאז ראשית השנה. ההפחתה לא תחול על תאגידי הרישום הכפול, שממילא חייבים רק בתשלום של מחצית סכום האגרה.
 
בשל העובדה שהתיקון מתבצע סמוך למועד בו על החברות וקרנות הנאמנות לשלם את האגרה השנתית (1 באוגוסט), אושר כי השנה יידחה מועד התשלום ויקבע  ב-2 בספטמבר.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים