כניסה

רשות ניירות ערך מקיימת פיילוט למערכת ממוחשבת המאפשרת להעביר לגופים המפוקחים בדוא"ל מאובטח מסמכים, הוראות ודרישות שונות
09/12/2007
 
המערכת, שזכתה כבר לכינוי "יעל", תתבסס גם היא – כמו המגנא - על חוק חתימה אלקטרונית. קבלת אישור מהמערכת על הגעת המסמך לתיבת הדואר של חברה תהווה אישור חוקי לכך שהוא הגיע לידיה. על החברה תחול חובה לבדוק אם התקבל דואר באמצעות המערכת
 
רשות ניירות ערך מקיימת בחודש האחרון פיילוט של  מערכת דואר אלקטרוני מאובטח שתתבסס על עקרונות דומים למערכת הדיווח מגנא. המערכת זכתה כבר לכינוי "יעל".
 
לאחר צבירת ניסיון של ארבע שנים בדיווח האלקטרוני באמצעות המגנא ובעקבות ביסוסה של המערכת בשוק ההון ושל הדיווחים באמצעותה ככלי היעיל והמרכזי בהפצת המידע, הוחלט ברשות שיש מקום להמשיך ולהתייעל, גם בכיוון "ההפוך" של שליחת דואר אלקטרוני מהרשות אל הגופים המפוקחים על ידה. המערכת הזו היא ראשונה מסוגה בישראל, מושתתת על הטכנולוגיות העדכניות והמתקדמות ביותר ויינתנו בה פתרונות טכנולוגיים לשאלות סבוכות, כולל זיהוי חד ערכי של מורשי הגישה לתיבות הדואר, אבטחת המידע וטיפול בחתימה האלקטרונית. המערכת משתלבת בפרויקט "הכספת הממשלתית", אשר נבנתה ומתוחזקת ע"י תהילה/משרד האוצר. מטרת הכספת הממשלתית היא לאפשר לגופי הממשלה להעביר דואר רשום ואחר לגופים אחרים בצורה אלקטרונית מאובטחת, קלה וזולה.
 
עקרונית מדובר בפלטפורמה המתבססת על עקרונות חוק חתימה אלקטרונית המבטיחים ודאות בקבלת המסמך כפי שנשלח, ודאות בהגעת המסמך לתיבת הדואר של הנמען הרצוי וודאות לגבי אי הגעתו לגורמים אחרים מהנמען הרצוי. מנגנון דומה לזה קיים כבר עתה בתקנות סדר הדין האזרחי ביחס להמצאת מסמכים לבתי המשפט, אולם ההסדר המוצע בחוק לגבי מערכת יעל הוא מקיף ומלא יותר, ומחייב את ציבור הנמענים שהוגדר בו לעשות שימוש בפלטפורמה זו, כלומר- להיכנס בתדירות שתקבע בהסדר לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח ולבדוק אם התקבלו באמצעותה מסמכים מהרשות. חיוב זה מאפשר לכונן חזקה לכאורה לפיה המסמך התקבל על ידי הנמען.
 
המערכת מיועדת לפניה לגופים שכבר עתה משתמשים בפלטפורמת המגנא במגעם עם הרשות ועם הציבור: חברות מדווחות, חברות רישום כפול, חברות הפונות לרשות בבקשה להתיר להן להציע ניירות ערך לציבור (בקשה שאישורה יהפוך אותם לחברות מדווחות או לחברות רישום כפול), מציעים בהצעות רכש, חתמים ונאמנים לתעודות התחייבות. ההסדר יחול גם על חברות בעלות רישיון לפי חוק הייעוץ ועל מנהלי קרנות ונאמנים לקרנות לפי חוק קרנות הנאמנות.
 
יתרון בולט של ההצעה, ומכאן גם היכולת להפעילה ברמה כמעט מיידית ברשות, הוא העובדה שציבור הנמענים שלה הוא ציבור של חברות גדולות יחסית (להבדיל מאנשים פרטיים) שמכיר את דרך ההתקשרות האלקטרונית ומורגל אליה, לאור החובה הקיימת מזה מספר שנים לבצע את כל הדיווחים באמצעות המגנא. יתרון נוסף של ההסדר המוצע הוא בעלויות הנמוכות שהוא מחייב את הנמענים לשאת לצורך קיום חובתם לקבל דואר אלקטרוני מהרשות. למעשה, העלות העיקרית שעל הנמען לשאת בה היא עלות קבלת הרשאה למורשה גישה מטעמו לתיבת דואר חדשה. עלות רכישת אמצעי חתימה (Token) ותעודה אלקטרונית מתאימה לצורך גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח מסתכמת במאות שקלים בודדים. נמען שימנה את מורשה החתימה האלקטרונית שלו – המחזיק ברשותו אמצעי חתימה ותעודה אלקטרונית בתוקף המשמשים לצורך הדיווח במגנא – לשמש כמורשה גישה מטעמו למערכת הדואר האלקטרוני המאובטח יהיה פטור אף מעלות זו.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים