כניסה

הרשות משדרגת את אתר הדיווחים מגנא: חברות יוכלו לפרסם תרגומי נוחות לדיווחיהן בשפה האנגלית
22/07/2007
 
מתן האפשרות לפרסם תרגום בשפה האנגלית מיועד להגביר את חשיפתן של חברות הנסחרות בישראל למשקיעים זרים - והוא יהיה בגדר רשות בלבד, ולא חובה
 
רשות ניירות ערך החליטה לאחרונה לקדם הקמתה של תשתית דיווח בשפה האנגלית. התשתית תוקם כחלק מהרחבת אתר מגנא, אתר הדיווח הרשמי של תאגידים הציבוריים שעלה לאוויר לפני כארבע שנים. הדיווחים לפי שעה יהיו וולונטריים בלבד, באחריותן המלאה של החברות (הרשות לא תבדוק את נכונות התרגומים).
 
החל מ-2002 פועלת הרשות במרץ במטרה לפתוח את שוק ההון לעולם באמצעות הסרת מכשולים משפטיים וביורוקראטיים ולעודד משקיעים וגורמי שוק אחרים לפעול בארץ. אחד המהלכים בכיוון זה הינו יצירת נגישות טובה יותר של גורמים זרים לדיווחי החברות הנסחרות. במסגרת זו מקדמת הרשות את המעבר לדיווחים המתבססים על תקינה חשבונאית בינלאומית (IFRS) ומאפשרת את הדיווח בשפה הבינלאומית XBRL, שתאפשר לכל קורא דוחות ברחבי העולם לקרוא את הנתונים המספריים בכל דוח כספי.
 
במקביל בוחנת הרשות את הנושא של תרגום דיווחי החברות המדווחות לשפה האנגלית. הדיווח המחייב על פי הדין הוא דיווח בעברית (למעט כשמדובר בחברות ברישום כפול). הרשות החליטה לפעול בהדרגה להסרת מכשול השפה, העומד בדרכו של המשקיע הזר אל שוק ההון בארץ. ההנחה היא כי מאחר והשפה העברית אינה שפה בעלת תפוצה נרחבת בעולם הרי שגם אם מספרי החשבונאות ימדדו ויוצגו לפי תקן בינלאומי (IFRS) ולפי "שפה" בינלאומית (XBRL) -  עדיין לא יוכל משקיע זר להיעזר באופן מלא בנגישות שהמגנא פתחה בפניו לדיווחי החברות.
 
לפיכך, החליטה הרשות בשלב הראשון לאפשר לחברות המעוניינות בכך, ועל אחריותן המלאה,  לתרגם את דיווחיהן (הדיווחים שהן מחויבות בהם על פי חוק ניירות ערך) תרגום נוחות לאנגלית ולתת את פרסום הדיווח בשפה האנגלית כמידע נוסף. למעשה, כבר כיום אין מניעה מחברה המעוניינת בכך להפיץ תרגום נוחות לדיווחיה אלא שהחידוש בהצעה יהיה לאפשר לאותן חברות להציג את התרגום לאנגלית בחלק נפרד של אתר ההפצה של מגנא בו ירוכזו יחד דיווחי כל החברות המעוניינות בכך.
 
הרשות החליטה כי כחלק מאתר מגנא יוקדש תת-אתר נפרד להפצת תרגומי נוחות וולונטריים לדיווחים בשפה האנגלית. החלק של אתר מגנא בו יופיעו הדיווחים המתורגמים יהיה כולו באנגלית ולפיכך יהווה פלטפורמה נגישה ויעילה למשקיעים זרים שיוכלו "לגלוש" בו, לחפש תרגום של דיווחים ולהיעזר בכלי המגנא לקבלת מידע בשפה האנגלית לגבי חברות ציבוריות בישראל.
 
פרסום תרגום נוחות לאנגלית לא יהיה בגדר חובה. אבל החל מרגע שהחליטה לעשות כן, החברה תהיה חייבת בפרסום תרגומי נוחות של כל דיווחיה. אם תרצה להפסיק את פרסום תרגומי הנוחות, יהיה עליה להודיע על כוונתה שישה חודשים מראש. מאחר והדיווח המחייב יתבצע בשפה העברית בלבד, הרי שתרגומו האנגלי, כאמור, יהיה תרגום נוחות בלבד והוא לא ייבדק על ידי הרשות. חברה שלא תעמוד בתנאים אלה לא תוכל להפיץ מידע באנגלית באמצעות המגנא - שהיא, כזכור, המקור היחיד להפצת דיווחי חברות בישראל.
 
במקביל לקידומה של יוזמה זו, תערוך הרשות סקר בין התאגידים המדווחים לבחון את מידת ההיענות והצורך באפשרות דיווח זו, על מנת לבחון את המשך מדיניותה של הרשות ביחס לפרסום מידע באנגלית ולמתכונת פרסום כזו.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות