כניסה

הרשות מזכירה לחתמים: יש להירשם במירשם החתמים עד 8 ביולי

05/07/2007

על פי תקנות ניירות ערך (חיתום) שנכנסו לתוקפן ביום 1 ביולי 2007 כדי שחברה תוכל לפעול כחתם עליה להירשם במירשם החתמים. חתמים שפעלו ערב כניסת התקנות לתוקף יוכלו להמשיך לפעול  עד סוף יוני 2008 אף אם לא קיבלו עד אותה עת את אישור הרשות למירשם, וזאת בתנאים כמפורט בתקנות.. הרשות מזכירה לחתמים כי חתם שלא יגיש בקשת רישום עד לסוף יום א' , 8 ביולי, לא יוכל להנות מהסדר זה  עד לאישור רישומו.
 

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים