כניסה

הרשות יוזמת הקמה של פורום בהשתתפות חברות בעלות רשיון
19/08/2007
 
לחברות המחזיקות ברשיון ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקים אין גוף ייצוגי אפקטיבי והדבר מקשה על ליבון משותף של סוגיות עקרוניות הנוגעות להסדרת פעילותם של בעלי רשיון
 
רשות ניירות ערך הודיעה לאחרונה לכל החברות המחזיקות ברשיון ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות כי בכוונתה לשדרג את המנגנון לקבלת משוב מקיף מבעלי רשיון בכל הנוגע להוראות ותיקוני חקיקה שהיא יוזמת. בכוונת הרשות להקים פורום של נציגים בעלי רשיון שיוזמנו לדיונים עם עובדי הרשות בנושאים הקשורים לחקיקה בתחום זה.
 
מדיניות הרשות מזה שנים היא לשתף את הציבור בהליך עיצוב החקיקה,  לפיכך, היא מפרסמת באתר האינטרנט שלה את טיוטות החקיקה, התקינה וההוראות שאותן היא יוזמת. לאחר שמתקבלות תגובות הציבור הן משולבות, במידת האפשר, בטיוטת החקיקה הבאה. ואולם, בהיעדר גוף מרכזי המאגד את מרבית החברות בעלות רשיון, לוקה המשוב בחסר ואינו מייצג את מיגוון הדעות. בשל כך, מעודדת הרשות התאגדות של הגופים להם נוגעת החקיקה.
 
כיום פועלות בישראל למעלה ממאתיים חברות בעלות רשיון אך רק כעשירית מהן מאוגדות מול הרשות. יו"ר הרשות פנה בהזדמנויות שונות לנציגי האיגוד בבקשה שירחיבו את מעגל החברים בו, אולם מעגל החברים נשאר מצומצם ובלתי מייצג. עתה קוראת הרשות לכל החברות להצטרף לפורום הדיונים המשותפים ביוזמות החקיקה שלה, ולהעביר לידיה עד אמצע החודש הבא את רשימת נציגיהן.
 
על מנת שהדיונים יהיו מקיפים ומייצגים תערוך הרשות סבב בין הנציגים כך שתינתן לכולם ההזדמנות להשמיע את דעתם.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים