כניסה

עדכון סכומי האגרות שגובה הרשות ייכנס לתוקף ב-1 בינואר
29/12/2004
 
הסכומים המעודכנים אמורים להתפרסם בימים הקרובים
 
יו"ר רשות ניירות ערך, משה טרי, חתם השבוע על עדכוני הסכומים של האגרות החלות על תאגידים וקרנות נאמנות העדכון מתבצע בהתחייב משינויי המדד. סכומי האגרות המוטלות על בעלי רשיונות ייעוץ השקעות וניהול תיקים ומבקשי רשיונות ייעוץ השקעות וניהול תיקים נותרו ללא שינוי. טרי העביר את הסכומים המעודכנים לפרסום ברשומות.
 
הסכומים המעודכנים אמורים להתפרסם ברשומות בימים הקרובים ולהיכנס לתוקף ב 1-בינואר 2005. עם הפרסום ברשומות ניתן יהיה למצאם בפרק "חוקים ותקנות" באתר.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים