כניסה

ועדת הכספים אישרה את תקציב הרשות לשנת 2004
27/01/2004
 
משה טרי: "בדיקת הדוחות הכספיים נעשית השנה בשיטות חדשניות ומתוחכמות וכתוצאה מהן חל שיפור ניכר באיכות המידע שבידי הציבור"
 
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את תקציב רשות ניירות ערך לשנת 2004. כמו בשנה שעברה, עומד התקציב השנה על סך של 77 מיליון שקל.
 
יו"ר הרשות, משה טרי, אמר במכתב שצירף לדוח ושנשלח לשר האוצר כי שנת 2003 עמדה בצל המשבר שפקד את שוקי ההון בעולם ובצל המיתון הכלכלי הפוקד את המשק הישראלי. "בשלהי השנה מסתמנת עלייה מסוימת בהיקף ההנפקות של ניירות ערך לציבור וכן בגידול במחזורי המסחר בבורסה, אך מוקדם לומר כי מדובר מגמה חדשה או בתפנית", כתב טרי.
 
טרי הסביר כי על מנת לחזק את אמון הציבור שנחלש לאחרונה על רקע השערוריות הפיננסיות שהתרחשו  בישראל ובארה"ב, החלה הרשות בשנה זו, לבצע בדיקות יסודיות של כל הדוחות התקופתיים והכספיים של החברות. "בדיקת הדוחות הכספיים נעשית השנה בשיטות חדשניות ומתוחכמות וכתוצאה מהן חל שיפור ניכר באיכות המידע שבידי הציבור", הסביר טרי. הוא הוסיף כי בדיקת הדוחות הכספיים התמקדה בין היתר בנושאים חשובים כגון גילוי נאות אודות מצב הנזילות של החברות.
 
במהלך השנה החלה הרשות לבנות מערכת התראה ממוחשבת לאיתור מראש של דוחות כספיים חריגים. מערכת מתוחכמת ומשוכללת זו מושתתת על פרמטרים רבים ותכליתה להתריע בפני סגל הרשות, מראש, על חברות שבמצבן הכספי חל שינוי מהותי לרעה.
 
טרי הוסיף כי בשלהי שנת 2003 הופעלה לראשונה מערכת הדיווח האלקטרונית (המגנא) של החברות,  שהוטמעה בהצלחה רבה. במהלך שנת 2004, עם סיום הליכי החקיקה המתחייבים, יחלו גם קרנות הנאמנות ומנהלי תיקי ההשקעות ויועצי ההשקעות לדווח לרשות באמצעות המגנא. בשנה הקרובה תידרש הרשות להשקיע משאבים בבניית ממשקים נוספים בין המגנא לבין יתר מערכות המחשוב הפועלות ברשות. "אני סבור כי עם השלמת פרויקט הדיווח האלקטרוני, תהפוך הרשות לאחד מגופי הפיקוח המתקדמים ביותר בישראל בהיבט היכולת הטכנולוגית", הצהיר טרי.
 טרי סיפר כי בשנת 2003 הגבירה הרשות את פעולות האכיפה, בעיקר בתחום עסקות שלבעלי השליטה בחברות יש ענין אישי בהן. חקירות אלה והחקירות המיועדות להתבצע בשנת 2004 כרוכות בהוצאות כספיות ניכרות, בעיקר בשל הצורך להרחיב את החקירה אל מחוץ לגבולות המדינה.
 
במסגרת האסטרטגיה שקבע טרי לרשות התמקדה הרשות בשנה שעברה בשני יעדים מרכזיים: השגת היעד הראשון התמקדו באיתור ובהסרת חסמים המקשים על הנגישות לשוק הראשוני, וכן בשיפור תשתיות המסחר בשוק המשני. בהתאם לכך, הגישה הרשות הצעות לתיקון חוק ניירות ערך שנועדו להקל על ביצוע הנפקות וכן הצעות לתיקון חוק הקרנות שמטרתן לאפשר הקמתן של קרנות נאמנות מסוגים חדשים שהביקוש להן גדל.
 
"במקביל, ולהשגת היעד השני של שיפור אמצעי האכיפה", הוסיף טרי, "החלה הרשות להוביל רפורמה רבת היקף ומשמעות בתחום האכיפה ואשר תכליתה העיקרית היא שילוב אמצעי אכיפה אזרחיים ומנהליים לצד אמצעי האכיפה הפליליים העומדים לרשותה היום. ביצוע הרפורמה בתחום האכיפה הינו מהלך רחב היקף ולצורך כך יידרש גם מחקר השוואתי מעמיק של שיטות האכיפה הנהוגות במדינות אחרות".
 
הוועדה אישרה את בקשת טרי להוסיף לרשות שתי משרות, במטרה להגביר את הטיפול בדוחות המגיעים באמצעות מערכת המגנא ; לחזק את הפיקוח על החברות ועל מנהלי תיקי השקעות ויועצי השקעות ; ולטפל באופן מקיף בנושא הלבנת הון, המחייב בקורת מתמדת והדוקה של מנהלי תיקי ההשקעות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים