כניסה

רשות ניירות ערך מזהירה: נפרסם שמות חברות ניהול תיקים וייעוץ השקעות שלא ידווחו במועד על "כרית הביטחון" שלהן
24/02/2004
 
רשות ניירות ערך תפרסם השנה את רשימת חברות ניהול התיקים וייעוץ ההשקעות שלא הגישו במועד את הדוח השנתי שלהן לרשות. אזהרה על כך נכללה במכתב תזכורת ששיגרה השבוע מחלקת הפיקוח על יועצי השקעות ומנהלי תיקים לחברות. זו הפעם הראשונה בה מודיעה הרשות על כוונתה לנקוט בצעד מעין זה, במגמה להגביר את משמעת הדיווח בקרב החברות.
 
את הדוח השנתי חייבות חברות ניהול התיקים וייעוץ ההשקעות להגיש עד יום 31 במרץ. דוח שנתי זה כולל, בין השאר, מידע על מה שמכונה בעגה המקצועית "כרית בטחון": הון עצמי, ביטוח וערבויות. כמו כן, כולל הדו"ח אישור של רואה החשבון המבקר של החברה על נאותות הנתונים. החוק דורש מחברות לעמוד בתנאי "כרית הביטחון" במטרה להגן על לקוחותיהן מפני הסתבכויות אפשריות של החברה, המנהלת את כספם. חברה שאינה עומדת בדרישות "כרית הביטחון" עלולה לאבד את רישיונה.
 
אי הגשת דוח היא עבירה שבגינה ניתן להטיל על החברה המפרה קנס מינהלי בגובה עשרת אלפים שקלים. אם גם לאחר שתודיע לה הרשות על הטלת הקנס המנהלי היא תמשיך להפר את חובת הדיווח, יוטל עליה קנס נוסף בגין כל יום הפרה. נגד חברה שלא תשלם את הקנס במועדו ניתן יהיה אף להגיש כתב אישום. בנוסף, נדרשות החברות שהפרו את חובת הדיווח להודיע על ההפרה בכתב ללקוחותיהן מייד לאחר ה- 31 במרץ.
 
הרשות הודיעה כי דו"ח, לרבות אישור רואה החשבון המבקר, שלא יוגש במלואו לא יתקבל ויראו אותו כאילו לא הוגש כלל.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים