כניסה

רשות ניירות ערך הטילה קנס על מוריץ את טוכלר, גיים פרגון ונשואה זנקס בגין הפרת צו איסור הלבנת הון
08/08/2004
 
הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות ניירות ערך הטילה לאחרונה קנסות כספיים על חבר הבורסה מוריץ את טוכלר ועל חברות ניהול התיקים , גיים פרגון ונשואה זנקס. הקנסות 30 – אלף שקל למוריץ את טוכלר ו- 15 אלף שקל לגיים פרגון ולנשואה זנקס - הוטלו בשל הפרה של הוראות צו איסור הלבנת הון בנוגע לחובת זיהוי לקוחות.
 
הצו החל על מנהלי תיקים והצו החל על חברי בורסה קובעים כי חלה חובה לרשום את פרטיהם של כל הלקוחות, ולזהות אותם, כדי לוודא שמי שעומד מאחורי חשבון ניירות הערך בחברה הוא אכן האדם הרשום כבעליו. זאת, כחלק מהמלחמה שמנהלת ישראל בתופעת הלבנת ההון.
 
בביקורת שערכו אנשי רשות ניירות ערך במשרדי מוריץ את טוכלר נמצא כי לא אומתו פרטי הזיהוי של אף לא אחד ממאה וחמישים לקוחות הסניף בירושלים. מדובר בהיקף חריג בכל קנה מידה. חברת גיים פרגון לא הקפידה על רישומם וזיהויים של כל הלקוחות. כמו כן, לא החתימה החברה את כל לקוחותיה על הצהרת נהנה ובעל שליטה, לא שמרה את מסמכי הזיהוי ולא הקימה מאגר מידע ממוחשב על פי הוראות הצו. נשואה זנקס לא הקפיאה פעילות בחשבונות של לקוחות ותיקים בהם לא בוצע הליך הזיהוי ואף לא נקטה אמצעים ליצירת קשר עם אותם לקוחות שלא זוהו.
 
לאחר הליך שקיימה הוועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון, הוחלט להטיל על החברות קנסות כספיים. אגב, בהתאם להוראות החוק, הקנסות שמשלמים הגופים המפוקחים מופקדים בקרן מיוחדת שהקימה המדינה למלחמה בנגע הסמים, בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים משנת 1973.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות