כניסה

רשות ניירות ערך קנסה את חברות ניהול התיקים סיגמה ודנה אופטימום בגין הפרת צו איסור הלבנת הון למנהלי תיקים
30/03/2004
 
הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות ניירות ערך הטילה לאחרונה קנסות כספיים על חברות ניהול התיקים דנה אופטימום השקעות וסיגמא פי.סי.אם. הקנסות 20 – אלף שקל לדנה אופטימום ו- 15 אלף שקל לסיגמא - הוטלו בשל הפרה של הוראות צו איסור הלבנת הון הנוגע לחובת זיהוי לקוחות.
 
הצו קובע כי חלה חובה על כל חברות ניהול התיקים לרשום ולזהות כל לקוחותיהם, כדי לוודא שמי שעומד מאחורי חשבון ניירות הערך בחברה הוא אכן האדם הרשום כבעליו. זאת, כחלק מהמלחמה שמנהלת ישראל בתופעת הלבנת ההון.
 
בביקורת שערכו אנשי רשות ניירות ערך במשרדי דנה אופטימום נמצא כי היא אינה מקפידה על רישום ואימות פרטי הזיהוי של לקוחותיה, כפי שנדרש בצו איסור הלבנת הון למנהלי תיקים. גם אצל סיגמא נמצא כי במספר מקרים החברה לא אימתה את פרטי הזהות של לקוחותיה וכן שלא החתימה את לקוחותיה הוותיקים על הצהרה בדבר נהנה בחשבון ניירות הערך שלהם. לאחר הליך שקיימה הוועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון, הוחלט להטיל על החברות קנסות כספיים.
 
אגב, בהתאם להוראות החוק, הקנסות שמשלמים הגופים המפוקחים מופקדים בקרן מיוחדת שהקימה המדינה למלחמה בנגע הסמים, בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים משנת 1973.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים