כניסה

רשות ניירות ערך מבקשת להפחית את האגרות המוטלות על חברות ציבוריות ב-15 אחוזים
07/07/2004
 
רשות ניירות ערך מציעה להפחית השנה את שיעור האגרה השנתית שהיא גובה מהחברות הציבוריות, קרנות הנאמנות והבורסה בשיעור של 15 אחוזים. הצעת הרשות באה בעקבות הפעילות המואצת בשוק ההון, פעילות הבאה לידי ביטוי, בין השאר, בריבוי הנפקות מאז ראשית השנה. ההפחתה לא תחול על חברות הרישום הכפול.
 
בשל העובדה שהתיקון מתבצע סמוך למועד הקבוע בו על החברות וקרנות הנאמנות לשלם את האגרה השנתית (1באוגוסט), מציעה הרשות כי השנה יידחה המועד ל- 1 בספטמבר.
 
בנוסף, חתם יו"ר הרשות, משה טרי, על עדכון סכומי אגרת הבקשה להיתר פרסום תשקיף ואגרת הטיפול בהקצאות פרטיות. סכומי האגרות הללו מתעדכנים בהתאם למדד ויעמדו החל מ- 1 ביולי 2004 על 3430 שקלים. סכומי האגרות שמשלמים בגין בחינות לקבלת רישיון ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות נותרו בעינם, ולמעשה לא עברו כל שינוי מאז ינואר 2003.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים