כניסה

רשות ניירות ערך אוסרת על חתמים להגיש בקשות לרכישת ניירות ערך במסגרת מימוש התחייבות חיתומית לפני סגירת המכרז לציבור
11/08/2004
 
רשות ניירות ערך אוסרת על חברות חיתום להגיש בקשות לרכישת ניירות ערך בהנפקה במסגרת מימוש התחייבות חיתומית לפני סגירת המכרז (המושג "התחייבות חיתומית" מציין את כמות ניירות הערך שהחתם מתחייב לרכוש מהחברה המנפיקה אם לא ירכוש אותם הציבור). חוזר בנושא זה שלחה הרשות לכל גורמי החיתום בארץ השבוע.
 
חוזר זה מיישם את אחת המסקנות אליהן הגיע צוות מיוחד של רשות ניירות ערך שהקים יו"ר הרשות, משה טרי, לפני מספר חודשים. הצוות ביצע ביקורות בחברות הפועלות בשוק החיתום והמליץ על מספר פעולות מיידיות.
 
בשוק ההנפקות נהוג כיום שחתמים בודקים, לפני סגירת רשימת ההזמנות, את הביקוש להנפקה שהזרים חבר הבורסה הקשור אליהם. אם הביקוש נמוך מהיקף ההתחייבות החיתומית שלהם, הם מזרימים הזמנה על מנת שלא יצטרכו לממש את התחייבותם החיתומית לאחר סגירת רשימת החתימות.
 
מהביקורת שערכו חברי הצוות עלה כי חלק מהחתמים כלל לא דיווחו על פעולה זו כמימוש התחייבות חיתומית. גם במקרים בהם דיווחו החתמים כנדרש, החברות המנפיקות לא עשו כן. בהנפקות בהן מומשה התחייבות חיתומית לפני תום המכרז, החברות המנפיקות לא ציינו זאת בדוח על תוצאות ההנפקה (נהפוך הוא, הן ציינו את אחוז חיתום היתר) ובהמשך, אף העיתונים פרסמו כי היה חיתום יתר בהנפקה ולא יכלו לדעת שלמעשה היא הסתיימה בחיתום חסר.
 
בנוסף, נמצא בביקורות כי חתמים אינם יכולים לדעת במדויק את גודל הביקוש המוזרם מהציבור בהנפקה. במצב זה, אותם חתמים מזרימים דרך קבע את מלוא ההפרש בין ההתחייבות החיתומית שלהם לבין הבקשות שהוזרמו באמצעות צדדים קשורים. התוצאה היא חיתומי יתר בהנפקות שלמעשה נכשלו, שכן יתכן ובפועל הוזרם ביקוש מהציבור אך חתמים אלה לא ידעו זאת. לשם ההדגמה, נניח שהוצעו לציבור סה"כ 100 מניות. החתם הזרים בקשה בהיקף של 80 מניות, שכן חברי הבורסה הקשורים לו הזמינו 20. בפועל הזרים הציבור, שאינו קשור לחתם, בקשות בהיקף של 60, שהחתם לא ידע עליהן. יוצא שאילו החתם היה מחכה לסוף ההנפקה היה חיתום חסר של 20 אותו הוא היה צריך לממש. בפועל הוזרמו בקשות בהיקף של 160  (20 קשורים לחתם, 80 החתם, 60 הציבור) - ונוצר חיתום יתר מלאכותי.
 
לפיכך, כאמור, החליט סגל הרשות להודיע לחתמים על איסור הגשת בקשות לרכישת ניירות ערך בהנפקה במסגרת מימוש התחייבות חיתומית לפני סגירת המכרז לציבור. תוקף האיסור הוא החל מ- 1 בספטמבר השנה.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים